Икономически университет – Варна

Директори на общински училища се обучават за кариерна компетентност в ИУ – Варна

Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров на 22.11.2019 г. откри обучение на директори на общински училища и Центрове за подкрепа за личностно развитие по програма „Кариерна компетентност“. Обучението е финансирано от дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна. То се реализира от хабилитирани преподаватели и експерти от Икономически университет – Варна:  доц. д-р Мария Станимирова – ръководител на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“ и гл.ас. д-р Петър Петров – зам.-директор на Център за електронно и дистанционно обучение.

Програмата на обучението поставя акцент върху лидерския подход и управлението на качеството в училищното образование, общата рамка и критериалната система за оценяване на качеството в училищното образование по примера на модела CAF. Чрез нея директорите ще обогатят познанията си за лидерски умения и разработване на компетентностен модел в сферата на училищното образование.

Дискутират се и въпросите за управленската компетентност в сферата на човешкия капитал в училищното образование, ролята на таланта и управлението му в организационния контекст.

 

22 ное 2019Подобни