Икономически университет – Варна

Безплатна лятна финансова програма "Карол Семестър" 2024

Емблематичната програма "Карол Семестър" се завръща, за да предостави на българските студенти възможност за безплатно обучение по финансов анализ и да ги запознае със света на капиталовите пазари и управлението на активи.

Теми, които обхваща програмата:
  • Инвестиционен и финансов анализ
  • Оценка на инвестиции
  • Управление на активи
  • Дялово инвестиране (Venture Capital, Growth Equity)
  • Инвестиционно банкиране
  • FOREX, CFD, опции, фючърси, суапове
  • Макроикономика
  • Меки умения

"Карол Семестър" ще се проведе от 15-ти юли до 9-ти август 2024 г. в сградата на Финансова Група "Карол", ул. Златовръх 1, София.

Едно от условията за участие е студентите да са завършили 2-ри курс на образователна степен "бакалавър". Повече информация за програмата и изискванията за кандидатстване можете да откриете на сайта на програмата.

 

31 май 2024Подобни