Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Ваня Живкова

гл. ас. д-р Ваня Живкова

510

0882164603

v_jivkova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 510: 08:30-09:15

Вторник, кабинет 510: 10:00-12:30

Сряда, кабинет 510: 08:30-09:15

Дисциплина Курс и Специалност
Стокови борси Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стандартизация, метрология и квалиметрия Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Митнически режими и процедури Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Маркетингови изследвания в логистиката Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 437 У Митнически режими и процедури 37
11:15 13:00 433 У Маркетинг 1
13:30 15:00 H-203 У Митнически режими и процедури 38
Вторник
08:15 10:00 310 У Маркетинг 6
Сряда
09:15 11:00 51 У Стандартизация, метрология и квалиметрия 22
11:15 13:00 51 У Стандартизация, метрология и квалиметрия 21
Четвъртък
08:15 10:00 2-217 У Маркетингови изследвания в логистиката 17
Петък
09:15 11:00 2-129 У Стокови борси 37
11:15 13:00 2-129 У Стокови борси 38
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание , Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 41 - 55.
Статия 2020
Quality – Access to Success, Bucharest: Romanian Society for Quality Assurance, https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.177_Aug.2020.pdf, vol. 21, 2020, 177, August, 118 - 121.
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.176_Jun.2020.pdf, 21, 2020, 176, June, 149 - 152.
Статия 2020
Quality – Access to Success, Romanian Society for Quality Assurance, Bucharest, Romania, Vol. 21, 2020, No. 175, April, 141-144. https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.175_Apr.2020.pdf.
Статия 2019
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economics, 63, 2019, 1, 69 - 80.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 291 - 299.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 261 - 274.
Доклад 2018
Стоковедната наука – традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност „Стокознание”, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика , 2018, 275 - 290.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, с. 163 - 173.
Преглед на всички публикации