Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Ваня Живкова

гл. ас. д-р Ваня Живкова

гл. ас. д-р Ваня Живкова

510

0882164603

v_jivkova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, 10:00-12:00

Вторник, 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стандартизация, метрология и квалиметрия Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-222 У Стандартизация, метрология и квалиметрия 1 18
Вид Година Публикация
Статия 2021
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 22, 2021, 181, April, 153-157., ISSN(печатно) 1582-2559, ISSN(онлайн) 2668-4861 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2021
Carpathian Journal of Food Science and Technology, Cluj Napoca, Romania : Technical University of Cluj Napoca Press Publ. House https://doi.org/10.34302/crpjfst/2021.13.3.11, 13, 2021, 3, 134-146., ISSN(онлайн) ISSN-L 2066-6845 / DOI 10.34302/crpjfst/2021.13.3.11 / Scopus / Web of Science
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание , Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 41 - 55.
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.177_Aug.2020.pdf, 21, 2020, 177, August, 118-121., ISSN(печатно) 1582-2559, ISSN(онлайн) 2668-4861 / Scopus / Web of Science
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Romanian Society for Quality Assurance, Bucharest, Romania, 21, 2020, 175, April, 141-144. https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.175_Apr.2020.pdf., ISSN(печатно) 1582-2559, ISSN(онлайн) 2668-4861 / Scopus / Web of Science
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.178_Oct.2020.pdf, 21, 2020, 178, October, 148-150., ISSN(печатно) 1582-2559, ISSN(онлайн) 2668-4861 / Scopus / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.176_Jun.2020.pdf, 21, 2020, 176, June, 149 - 152., ISSN(печатно) 1582-2559, ISSN(онлайн) 2668-4861 / Scopus / Web of Science
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.179_Dec.2020.pdf, 21, 2020, 179, December, 144-146., ISSN(печатно) 1582-2559, ISSN(онлайн) 2668-4861 / Scopus / Web of Science
Статия 2019
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economics, 63, 2019, 1, 69 - 80.
Преглед на всички публикации