Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Ваня Живкова

гл. ас. д-р Ваня Живкова

510

0882164603

v_jivkova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 510: 08:00-09:00

Вторник, кабинет 510: 10:00-11:00

Четвъртък, кабинет 510: 08:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Търговия с услуги Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Химия Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Съвременни методи за анализ на стоки Курс 5, Качество и експертиза на стоките (Редовно обучение)
Съвременни методи за анализ на стоки Курс 5, Качество и експертиза на стоките - СПНУ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 312 У Маркетинг 9
11:15 13:00 312 У Маркетинг 10
Вторник
08:15 10:00 222 У Маркетинг 8
11:15 13:00 H-209 У Маркетинг 16
Сряда
09:15 11:00 2-137 У Химия 22
11:15 13:00 2-137 У Химия 21
13:30 15:00 2-137 У Химия 22
15:15 17:00 2-137 У Химия 21
Четвъртък
10:15 13:00 127В Л Химия 21, 22
Петък
09:15 11:00 2-317 Л Търговия с услуги 39, 40
11:15 13:00 2-317 У Търговия с услуги 39, 40
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economics, 63, 2019, 1, 69 - 80.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 261 - 274.
Доклад 2018
Стоковедната наука – традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност „Стокознание”, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика , 2018, 275 - 290.
Статия 2018
Известия. Списание на Икономически университет – Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 1, 40 - 57.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 236 - 244.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, с. 163 - 173.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 291 - 299.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 154 - 162.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 144 - 147.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 139 - 143.
Преглед на всички публикации