Икономически университет – Варна

х. доц. д-р Теменуга Стойкова

х. доц. д-р Теменуга Стойкова

х. доц. д-р Теменуга Стойкова

+359889261397

tstoikova@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Академични изследвания Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 H-104 У Академични изследвания 1 45
15:15 17:00 H-104 Л Академични изследвания 2 45
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 01 апреля 2022 г., Москва : Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2022, 33-35., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7, ISBN(онлайн) 978-5-7307-1905-7 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 318 с..
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 258-263.
Статия 2021
Glass and Ceramics [English translation of Steklo i Keramika], New York : Springer Publ., 77, 2021, 12, 7 - 12., ISSN(печатно) 03617610 / DOI 10.1007/s10717-021-00330-y / Scopus
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 281.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 324 - 331.
Статия 2020
Commodities and Markets : International Scientific-Practical Journal = Товари i ринки : Міжнародний науково-практичний журнал, Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, 33, 2020, 1, 5 - 15.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите: Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2020, 240 - 249.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 90, 2020, 147 - 187.
Преглед на всички публикации