Икономически университет – Варна

х. доц. д-р Теменуга Стойкова

х. доц. д-р Теменуга Стойкова

х. доц. д-р Теменуга Стойкова

+359889261397

tstoikova@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Експертиза на промишлените стоки Курс 5, КЕС (Задочно обучение)
Експертиза на промишлените стоки Курс 5, КЕС-СНУ (Задочно обучение)
Експертиза на промишлените стоки Курс 6, КЕС-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-10-25 (Понеделник)
08:08 11:46 223 Л Експертиза на промишлените стоки 24, 25, 39
2021-10-26 (Вторник)
16:30 19:16 2-127 Л Експертиза на промишлените стоки 24, 25, 39
2021-10-27 (Сряда)
09:00 12:38 H-104 Л Експертиза на промишлените стоки 24, 25, 39
2021-10-28 (Четвъртък)
12:00 14:08 2-137 У Експертиза на промишлените стоки 24, 25, 39
2021-10-29 (Петък)
09:00 12:38 2-137 У Експертиза на промишлените стоки 24, 25, 39
2021-10-31 (Неделя)
15:00 18:38 H-103 Л Експертиза на промишлените стоки 24, 25, 39
2021-11-02 (Вторник)
10:30 13:16 2-127 Л Експертиза на промишлените стоки 24, 25, 39
2021-11-03 (Сряда)
12:00 14:46 2-137 У Експертиза на промишлените стоки 24, 25, 39
2021-11-05 (Петък)
12:00 14:08 2-137 У Експертиза на промишлените стоки 24, 25, 39
Вид Година Публикация
Статия 2021
Glass and Ceramics [English translation of Steklo i Keramika], New York : Springer Publ., 77, 2021, 12, 7 - 12.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 318 с..
Доклад 2020
Genesis Problems of the Economy of Intellectual-Innovative Capital : International Scientific-Practical Conference, Kyiv, March 26 - 27, 2020, Kyiv : National University of Construction and Architecture , 2020, 100 - 104.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 324 - 331.
Статия 2020
Commodities and Markets : International Scientific-Practical Journal = Товари i ринки : Міжнародний науково-практичний журнал, Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, 33, 2020, 1, 5 - 15.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 281.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите: Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2020, 240 - 249.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 90, 2020, 147 - 187.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 116 - 123.
Преглед на всички публикации