Икономически университет - Варна

доц. д-р Теменуга Стойкова

доц. д-р Теменуга Стойкова

314 В

+359 882164838

tstoikova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2019, кабинет 314в: 13:00-15:00

18 ное 2019, кабинет 314в: 13:00-15:00

02 дек 2019, кабинет 314в: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание на промишлените стоки Курс 5, (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Сертификация на стоките и услугите Курс 5, (Редовно обучение)
Сертификация на стоките и услугите Курс 5, (Редовно обучение)
Експертиза на промишлените стоки Курс 5, Качество и експертиза на стоките (Редовно обучение)
Експертиза на промишлените стоки Курс 5, Качество и експертиза на стоките - СПНУ (Редовно обучение)
Системи за управление на качеството Курс 5, Качество и експертиза на стоките (Редовно обучение)
Системи за управление на качеството Курс 5, Качество и експертиза на стоките - СПНУ (Редовно обучение)
Защита на потребителските интереси Курс 5, (Редовно обучение)
Защита на потребителските интереси Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт на опаковките Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стандартизация, метрология и квалиметрия Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стандартизация, метрология и квалиметрия Курс 5, Качество и експертиза на стоките - СПНУ (Редовно обучение)
Основи на стокознанието на промишлените стоки Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стокознание на текстилните и обувни стоки Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Митническа дейност Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 302 Л Мениджмънт на опаковките 21
2020-02-24 (Понеделник)
09:15 10:00 220 Л Сертификация на стоките и услугите 17, 18
10:15 11:00 220 У Сертификация на стоките и услугите 17, 18
11:15 12:00 220 Л Защита на потребителските интереси 17, 18
12:15 13:00 220 У Защита на потребителските интереси 17, 18
2020-02-27 (Четвъртък)
16:15 17:00 H-211 Л Стокознание на промишлените стоки 18
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації : [Електронне видання] : Матеріали ІІ Міжнародноi науково-практичноi Iнтернет-конференцii, Київ, 29 травня 2019 р. , Київ : Київський нацiоналный торговельно-економiчний университет , 2019, 59 - 62.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 19 - 27.
Доклад 2019
Церевитиновские чтения - 2019 : Материалы VI Международной научно-практической конференции, 22 марта 2019 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 218 - 221.
Доклад 2019
Церевитиновские чтения – 2019, Материалы VI Международной научно-практической конференции, Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 273 - 275.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 116 - 123.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 70 - 78.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 33 - 77.
Доклад 2018
Качество на стоките и защита на потребителите : Сборник доклади от кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 109 - 119.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 102.
Доклад 2018
Церевитиновские чтения – 2018 : Материалы V Международной конференции, 23 марта 2018 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018, с. 172 - 174.
Преглед на всички публикации