Икономически университет – Варна

ас. Йордан Вълков

ас. Йордан Вълков

ас. Йордан Вълков

413

0884951905

jvalkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 413: 10:15-12:15

Четвъртък, кабинет 413: 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърни системи Курс 1, DS (Редовно обучение)
Компютърни архитектури Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Компютърни архитектури Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Компютърни архитектури Курс 3, ДТБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 50 У Компютърни архитектури 36
11:15 13:00 H-203 У Компютърни системи 38
13:30 15:00 50 У Компютърни архитектури 35
Сряда
08:15 10:00 50 У Компютърни архитектури 37
Четвъртък
11:15 13:00 51 У Компютърни архитектури 34
13:30 15:00 438 У Компютърни архитектури 8
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Сборник с доклади от научен семинар "Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“, Наука и икономика, 2023, 107-112., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Доклад 2023
Сборник с доклади от научен семинар "Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“, Наука и икономика, 2023, 101-106., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Преглед на всички публикации