Икономически университет – Варна

х. ас. Николай Николов

х. ас. Николай Николов

х. ас. Николай Николов

nikolay.nikolov@ue-varna.bg

Уеб технологии
Вид Година Публикация
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 2, 90-104., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2023
TELECOM 2023 : 31st National Conference with International Participation, 16-17 November 2023, Sofia, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, 25-29., ISSN(печатно) 2837-5238, ISSN(онлайн) 2837-5246, ISBN(печатно) 979-8-3503-0330-8, ISBN(онлайн) 979-8-3503-0329-2 / DOI 10.1109/TELECOM59629.2023.10409667 / Scopus / Линк
Преглед на всички публикации