Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Захари Барбов Неактивен

х. ас. д-р Захари Барбов

х. ас. д-р Захари Барбов Неактивен

z.barbov@ue-varna.bg

Вид Година Публикация
Статия 2022
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство , 2022, 1, 30-42., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2015
PDW Managing And Organizing in Contexts of Change, Warsaw: University of Warsaw, 2015, Roundtable 4.
Статия 2014
Годишен журнал JEI, Русе: Русенски университет, http://fbm.uni-ruse.bg/jei/, ISSN 1314-0175, 2014, с. 1 - 25.
Доклад 2014
Конференция на младите научни работници: Сб. доклади, Варна: Наука и икономика, 2014, с. 216 - 225.
Доклад 2012
Мениджмънт и предприемачество: Девета научна конференция, София: ТУ, Филиал Пловдив, 2012, с. 3 - 6.
Преглед на всички публикации