Икономически университет – Варна

х. ас. Явор Желязков

х. ас. Явор Желязков

х. ас. Явор Желязков

yavor.zhelyazkov@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Е-бизнес Курс 4, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Електронен бизнес и онлайн предприемачество Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
09:15 11:00 438 У Електронен бизнес и онлайн предприемачество 27
11:15 13:00 H-202 У Е-бизнес 26