Икономически университет – Варна

х. ас. София Иванова

х. ас. София Иванова

х. ас. София Иванова

sofia.ivanova@ue-varna.bg

Въведение в програмирането
.NET технологии