Икономически университет - Варна

х. ас. Даниела Пенчева

х. ас. Даниела Пенчева

d.pencheva@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 H-214 У Информатика 8
11:15 13:00 H-214 У Информатика 9
Сряда
09:15 11:00 53 У Информатика 3