Икономически университет – Варна

х. ас. Даниела Пенчева

х. ас. Даниела Пенчева

х. ас. Даниела Пенчева

d.pencheva@ue-varna.bg

Академични изследвания
Вид Година Публикация
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 90, 2020, 1, 188 - 227.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 124 - 135.
Преглед на всички публикации