Икономически университет - Варна

х. ас. Галин Иванов

х. ас. Галин Иванов

galin.ivanov@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 50 У Операционни системи 42
Сряда
11:15 13:00 50 У Операционни системи 43