Икономически университет - Варна

х. ас. Галин Иванов

х. ас. Галин Иванов

galin.ivanov@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърни архитектури Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Компютърни архитектури Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 H-214 У Компютърни архитектури 39
Сряда
17:15 19:00 H-214 У Компютърни архитектури 36