Икономически университет – Варна

х. ас. Йордан Вълков

х. ас. Йордан Вълков

х. ас. Йордан Вълков

jvalkov@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърни архитектури Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 51 У Компютърни архитектури 35
Вторник
17:15 19:00 51 У Компютърни архитектури 36
Четвъртък
17:15 19:00 50 У Компютърни архитектури 34