Икономически университет – Варна

х. ас. Йордан Вълков Неактивен

х. ас. Йордан Вълков

х. ас. Йордан Вълков Неактивен

413

0884951905

jvalkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 413: 16:15-17:15

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/pns-xpkz-ozv, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 413: 16:15-

25 мар 2024, кабинет 413: 16:15-

Компютърни системи
Компютърни мрежи и комуникации
Програмиране и структури от данни
Програмиране с Python
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Сборник с доклади от научен семинар "Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“, Наука и икономика, 2023, 107-112., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Доклад 2023
Сборник с доклади от научен семинар "Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“, Наука и икономика, 2023, 101-106., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Преглед на всички публикации