Икономически университет - Варна

х. ас. Йордан Вълков

х. ас. Йордан Вълков

jvalkov@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Операционни системи Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 H-214 У Операционни системи 45
Сряда
17:15 19:00 H-214 У Операционни системи 44