Икономически университет - Варна

х. ас. Йордан Вълков

х. ас. Йордан Вълков

jvalkov@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърни архитектури Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Компютърни архитектури Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 50 У Компютърни архитектури 37
Сряда
17:15 19:00 50 У Компютърни архитектури 38
Четвъртък
17:15 19:00 H-214 У Компютърни архитектури 26