Икономически университет - Варна

х. ас. Йордан Вълков

х. ас. Йордан Вълков

jvalkov@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
17:15 19:00 437 У Операционни системи 12