Икономически университет – Варна

х. ас. докт. Радостина Петрова Неактивен

х. ас. докт. Радостина Петрова

х. ас. докт. Радостина Петрова Неактивен

radostina_petrova@ue-varna.bg

Вид Година Публикация
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20 , Association for Computing Machinery, 2020, 78 – 85., ISBN(онлайн) 978-145037768-3 / DOI 10.1145/3407982.3408020 / Scopus
Статия 2020
Industry 4.0: International Scientific Journal, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 5, 2020, 1, 33 - 36.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Science in Service of Society - 2019], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 110 - 119.
Доклад 2019
IV International Scientific Conference Winter Session, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0”, 2, 2019, 6, 245 - 248.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост. Сборник с доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 316 - 326.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018: Сборник с доклади, Варна: Стено, 2018, с. 132 - 139.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 436 - 447.
Доклад 2017
Информатиката, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност : Втора студентска научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 20. 10. 2017 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 19 - 27.
Други 2010
Eurobiographia 2 CD, Roma: Università Popolare Editrice, Italy, 2010, multimedia 0:00 - 12:17.
Доклад 2010
Делото на Асеневци: Сборник с исторически доклади , Велико Търново: Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 75 - 78.
Преглед на всички публикации