Икономически университет - Варна

х. ас. Виктор Балев

х. ас. Виктор Балев

vbalev@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в информатиката Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Въведение в информатиката Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
13:30 15:00 51 У Въведение в информатиката 36
15:15 17:00 51 У Въведение в информатиката 39