Икономически университет - Варна

х. ас. Георги Ламбев

х. ас. Георги Ламбев

george.lambev@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 50 У Бази от данни 24
Четвъртък
11:15 13:00 H-214 У Бази от данни 50