Икономически университет - Варна

х. ас. Георги Ламбев

х. ас. Георги Ламбев

george.lambev@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
15:15 17:00 437 У Администриране на бази от данни 24
17:15 19:00 437 У Администриране на бази от данни 23
Четвъртък
17:15 19:00 H-205 У Администриране на бази от данни 50
Петък
13:30 15:00 437 У Администриране на бази от данни 25
16:15 18:00 51 У Бази от данни 44