Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Евгени Андреев

х. ас. д-р Евгени Андреев

х. ас. д-р Евгени Андреев

evgeni.andreev@ue-varna.bg

Хибридни мобилни приложения
Киберсигурност