Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Евгени Андреев

х. ас. д-р Евгени Андреев

х. ас. д-р Евгени Андреев

evgeni.andreev@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Сървърно програмиране Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 437 У Облачни технологии 37
Вторник
16:15 19:00 437 У Сървърно програмиране 37
Сряда
16:15 19:00 51 У Сървърно програмиране 36
Четвъртък
15:15 17:00 51 У Облачни технологии 39
17:15 19:00 51 У Облачни технологии 36
Петък
16:15 19:00 51 У Сървърно програмиране 39