Икономически университет – Варна

х. ас. докт. Антонио Хаджиколев

х. ас. докт. Антонио Хаджиколев

antonio.hadzhikolev@ue-varna.bg

Автобиография

Вид Година Публикация
Статия 2020
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia: UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology Education a. Sci., 9, 2020, 1, 55 - 66.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том 1, 2020, 581 - 591.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference dedicated to the 50th anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economics Publ. House, 2019, 397 - 409.
Статия 2018
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN, 7, 2018, 1, 171 - 181.
Доклад 2016
Юбилейна научна конференция „Предизвикателствата пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020“, Свищов, 2016, 179-184.
Статия 2016
Scientific Bulletin – Economic Sciences, Special Issue ETAEc 2016, 15, 2016, 109-114.
Преглед на всички публикации