Икономически университет – Варна

х. ас. докт. Антонио Хаджиколев Неактивен

х. ас. докт. Антонио Хаджиколев

х. ас. докт. Антонио Хаджиколев Неактивен

antonio.hadzhikolev@ue-varna.bg

Вид Година Публикация
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2021, 43-54. ., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Статия 2020
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology Education a. Sci., 9, 2020, 1, 55 - 66., ISSN(печатно) 2217-8309 , ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM91-09 / Scopus / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том 1, 2020, 581 - 591.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 563-569.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference dedicated to the 50th anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economics Publ. House, 2019, 397 - 409.
Статия 2018
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN, 7, 2018, 1, 171 - 181., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM71-21 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2016
Юбилейна научна конференция „Предизвикателствата пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020“, Свищов, 2016, 179-184.
Статия 2016
Scientific Bulletin – Economic Sciences, Special Issue ETAEc 2016, 15, 2016, 109-114.
Преглед на всички публикации