Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бонимир Пенчев

гл. ас. д-р Бонимир Пенчев

430

b.penchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/mfk-cyxy-oxb: 13:15-15:15

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/mfk-cyxy-oxb: 10:45-12:45

Дати за неположени изпити

26 ное 2020, кабинет e-learn; според заповед на ректора – важи само за приравнителни и изпити по индивидуален план: 11:00-

03 дек 2020, кабинет e-learn; според заповед на ректора – важи само за приравнителни и изпити по индивидуален план: 11:00-

Компютърни архитектури
Програмиране и структури от данни
Компютърни архитектури и мрежи
.NET технологии
Разработване на уеб приложения с платформата .NET
Нейтив мобилни приложения
Вид Година Публикация
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 14, 2020, 11, 171 - 182.
Доклад 2020
CompSysTech '20 : Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, June, 2020, Ruse Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2020, 251 - 257.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 264 с.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economics Publ. House, 2019, 188 - 197.
Учебно помагало 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 89 с.
Доклад 2017
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 5, 2017, 1135-1142.
Доклад 2017
17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Albena, Vol. 17, 2017, Issue 21, 647-654.
Статия 2016
Компютърни науки и комуникации, 5, 2016, 1, с. 3-8.
Доклад 2016
Сборник с доклади от четвърта международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Том 2, 2016, с. 50-53.
Преглед на всички публикации