Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бонимир Пенчев

гл. ас. д-р Бонимир Пенчев

430

b.penchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 430: 10:30-12:30

Петък, кабинет 430: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

29 ное 2019, кабинет 430: 10:30-

06 дек 2019, кабинет 430: 10:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърни архитектури Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Компютърни архитектури Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Компютърни архитектури Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Компютърни архитектури и мрежи Курс 6, Мобилни и уеб технологии - ДНДО (Редовно обучение)
.NET технологии Курс 4, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Нейтив мобилни приложения Курс 5, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Нейтив мобилни приложения Курс 6, Мобилни и уеб технологии - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 50 У Компютърни архитектури 42
11:15 13:00 221 Л .NET технологии 30, 31
13:30 16:00 H-203 У Нейтив мобилни приложения 67
Вторник
10:15 13:00 122 Л Компютърни архитектури 12, 13, 42, 43, 44, 45
13:30 15:00 50 У Компютърни архитектури 44
16:15 19:00 53 У Компютърни архитектури и мрежи 81
Сряда
07:30 10:00 319 Л Компютърни архитектури и мрежи 67, 81
13:30 15:00 53 У Компютърни архитектури 13
15:15 17:00 437 У Компютърни архитектури 12
17:15 19:00 438 У Компютърни архитектури 43
Четвъртък
07:30 10:00 H-205 У Нейтив мобилни приложения 1 67
10:15 13:00 H-201 У Нейтив мобилни приложения 32, 81
16:15 19:00 H-205 У Компютърни архитектури и мрежи 67
Петък
08:15 10:00 50 У Компютърни архитектури 45
13:30 16:00 127В Л Нейтив мобилни приложения 32, 67, 81
16:15 19:00 H-203 У Нейтив мобилни приложения 1 32, 81
Вид Година Публикация
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 264 с.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economics Publ. House, 2019, 188 - 197.
Учебно помагало 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 89 с.
Доклад 2017
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 5, 2017, 1135-1142.
Доклад 2017
17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Albena, Vol. 17, 2017, Issue 21, 647-654.
Статия 2016
Serdica Journal of Computing, 10, 2016, 1, p. 49–62.
Доклад 2016
Сборник с доклади от четвърта международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Том 2, 2016, с. 50-53.
Статия 2016
Компютърни науки и комуникации, 5, 2016, 1, с. 3-8.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 205 - 212.
Преглед на всички публикации