Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бонимир Пенчев

гл. ас. д-р Бонимир Пенчев

430

b.penchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 430: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 430: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

31 мар 2020, кабинет 430: 15:15-

07 апр 2020, кабинет 430: 15:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Приложно програмиране Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Въведение в програмирането Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Въведение в програмирането Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение в програмирането Курс 5, (Редовно обучение)
Криптография и защита на данните Курс 3, Информатика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 51 У Въведение в програмирането 63
17:15 19:00 437 У Криптография и защита на данните 42
Вторник
13:30 15:00 H-202 У Въведение в програмирането 64
Сряда
09:15 11:00 50 У Криптография и защита на данните 41
11:15 13:00 222 Л Приложно програмиране 12, 13
13:30 15:00 53 У Криптография и защита на данните 43
Четвъртък
10:15 13:00 H-214 У Въведение в програмирането 45
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economics Publ. House, 2019, 188 - 197.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 264 с.
Учебно помагало 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 89 с.
Доклад 2017
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 5, 2017, 1135-1142.
Доклад 2017
17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Albena, Vol. 17, 2017, Issue 21, 647-654.
Доклад 2016
Сборник с доклади от четвърта международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Том 2, 2016, с. 50-53.
Статия 2016
Компютърни науки и комуникации, 5, 2016, 1, с. 3-8.
Статия 2016
Serdica Journal of Computing, 10, 2016, 1, p. 49–62.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 150 - 155.
Преглед на всички публикации