Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Олга Маринова

гл. ас. д-р Олга Маринова

гл. ас. д-р Олга Маринова

410 / 313в

olga.marinova@ue-varna.bg

Консултации на място

Вторник, кабинет 410 / 313в: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/mhb-medb-pgi, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 313в: 15:00-

15 апр 2024, кабинет Н-205: 13:30-

Бази от данни
Интернет технологии
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дигитални медии и ПР Интернет технологии 2 9 1-56 04.06.2024 14:00 - 15:00
Дигитални медии и ПР Интернет технологии 2 10 1-56 04.06.2024 16:00 - 17:00
Маркетинг Интернет технологии 2 11 1-56 04.06.2024 16:00 - 17:00
Маркетинг Интернет технологии 2 12 1-56 04.06.2024 16:00 - 17:00
Индустриален бизнес и предприемачество Интернет технологии 2 14 1-56 04.06.2024 14:00 - 15:00
Логистика Интернет технологии 2 15 1-56 04.06.2024 14:00 - 15:00
Аграрен бизнес Интернет технологии 2 4 1-56 05.06.2024 11:00 - 12:00
Стокознание и митническа дейност Интернет технологии 2 16 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Стокознание и митническа дейност Интернет технологии 2 17 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и одит Интернет технологии 2 18 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и одит Интернет технологии 2 19 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Интернет технологии 2 20 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Интернет технологии 2 21 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Финанси Интернет технологии 2 22 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Финанси Интернет технологии 2 23 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Социална сигурност и застраховане Интернет технологии 2 24 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Туризъм Интернет технологии 2 30 1-56 05.06.2024 11:00 - 12:00
Туризъм Интернет технологии 2 31 1-56 05.06.2024 11:00 - 12:00
Туризъм Интернет технологии 2 32 1-56 05.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Интернет технологии 2 1 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Интернет технологии 2 2 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Съдебна администрация Интернет технологии 2 3 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Бизнес икономика Интернет технологии 2 5 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Недвижими имоти и инвестиции Интернет технологии 2 6 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Интернет технологии 2 7 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Дигитални технологии в бизнеса Интернет технологии 2 8 1-56 06.06.2024 13:00 - 14:00
Международни икономически отношения Интернет технологии 2 28 1-56 06.06.2024 09:00 - 10:00
Международни икономически отношения Интернет технологии 2 29 1-56 06.06.2024 09:00 - 10:00
Туризъм Интернет технологии 2 33 1-56 06.06.2024 09:00 - 10:00
Дигитални технологии в бизнеса Бази от данни 3 8 1-58 10.06.2024 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Бази от данни 5 46 1-58 10.06.2024 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии - СПН Бази от данни 5 62 1-58 10.06.2024 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2024
Business Management, Svishtov: D. A. Tsenov Academy of Economics, 2024, 2, 22-42., ISSN(печатно) 0861-6604, ISSN(онлайн) 2534-8396 / DOI 10.58861/tae.bm.2024.2.02 / Линк
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар, Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 135-140., ISSN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2022
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство , 2022, 1, 30-42., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и иконокмика, 2022, 192-199., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 44-51., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298., ISBN(печатно) 978-954-21-1003-3
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Статия 2016
Econimics and computer science: Electronic journal, 2016, Issue 5, p. 17 - 25.
Доклад 2016
Science and technologies in geology, exploration and mining: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016, STEF92 Technology, Vol III, 2016, p. 599 - 605.
Доклад 2015
// International conference of numerical analysis and applied mathematics: 2015 (ICNAAM-2015), Greece, 2015 - (AIP Conf. Proc.). [viewed 11 July 2016]. Available from: http://dx.doi.org/10.1063/1.4951879
Преглед на всички публикации