Икономически университет - Варна

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

510

ivan_ognyanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 61: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

22 май 2020, кабинет info.ue-varna.bg: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 53 У Сървърно програмиране 41
13:30 15:00 51 У Бази от данни 42
Вторник
10:15 13:00 316 Л Бази от данни 42, 43, 44, 45
Сряда
13:30 15:00 51 У Бази от данни 45
15:15 17:00 127В Л Сървърно програмиране 41, 42, 43
Четвъртък
11:15 13:00 51 У Бази от данни 43
15:15 17:00 122 Л Администриране на бази от данни 23, 24, 25, 50
Вид Година Публикация
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2. 1. Informatic, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2019, 167 - 174.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 39 - 46.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 178 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 55).
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 47 - 54.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 166 - 176.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 230.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 290 - 297.
Учебник 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 80 с.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, реигионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 551 - 556.
Учебник 2017
Варна: Знание и бизнес, 2017, 109.
Преглед на всички публикации