Икономически университет - Варна

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

510

ivan_ognyanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 61: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

04 мар 2020, кабинет 61: 10:00-12:00

01 апр 2020, кабинет 61: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 5, (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 5, (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 310 Л Бази от данни 12, 13
11:15 13:00 53 У Бази от данни 63
Сряда
07:30 10:00 H-214 У Хибридни мобилни приложения 1 67
13:30 16:00 50 У Бази от данни 12
16:15 18:00 304 Л Бази от данни 63
Четвъртък
10:15 13:00 310 Л Хибридни мобилни приложения 32, 67, 81
Петък
07:30 10:00 53 У Хибридни мобилни приложения 67
Вид Година Публикация
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 39 - 46.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 166 - 176.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 47 - 54.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2. 1. Informatic, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2019, 167 - 174.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 178 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 55).
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 230.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 290 - 297.
Учебник 2017
Варна: Знание и бизнес, 2017, 109.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, реигионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 551 - 556.
Учебник 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 80 с.
Преглед на всички публикации