Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

61, 510

ivan_ognyanov@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 61 : 11:00-12:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/uwh-zwte-haj, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет 61: 11:00-12:00

08 апр 2024, кабинет 61: 11:00-12:00

Бази от данни
Сървърно програмиране
Хибридни мобилни приложения
Сървърно MVC програмиране
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Складове от данни и BIG DATA 5 18 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Складове от данни и BIG DATA 6 46 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Складове от данни и BIG DATA 6 60 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Бизнес информационни системи Сървърно програмиране 4 9 1-58 08.05.2024 14:00 - 15:00
Мобилни и уеб технологии Хибридни мобилни приложения 4 39 1-58 08.05.2024 14:00 - 15:00
Мобилни и уеб технологии Хибридни мобилни приложения 5 10 1-58 13.05.2024 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Хибридни мобилни приложения 6 42 1-58 13.05.2024 12:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Сървърно MVC програмиране 4 36 1-55 22.05.2024 16:00 - 17:00
Информатика и компютърни науки Сървърно MVC програмиране 4 37 1-55 22.05.2024 14:00 - 15:00
Мобилни и уеб технологии Сървърно MVC програмиране 4 39 1-55 23.05.2024 14:00 - 15:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Бази от данни 5 46 1-58 10.06.2024 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии - СПН Бази от данни 5 62 1-58 10.06.2024 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2024
International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE), Wien : International Association of Online Engineering, 20, 2024, 1, 150-159., ISSN(онлайн) 2626-84932 / DOI 10.3991/ijoe.v20i01.45415 / Scopus / Web of Science
Доклад 2023
Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things 2023 : TTSIIT 2023 : The 2nd International Conference, January 24-25th, 2023 (online), Kyiv : Kyiv National University of Construction and Architecture, 2023, 42-47., ISSN(онлайн) 1613-0073 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 340-350., ISSN(печатно) ISSN 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022. 34
Студия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 3, 1093-1102., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM113-14 / Scopus / Линк
Статия 2022
International Journal of Online & Biomedical Engineering (iJOE), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 18, 2022, 13, 152-159., ISSN(онлайн) 2626-8493 / DOI 10.3991/ijoe.v18i13.33429 / Scopus
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 17, 2022, 20, 274-282., ISSN(печатно) 1868-8799, ISSN(онлайн) 1863-0383 / DOI 10.3991/ijet.v17i20.32785 / Scopus / Линк
Монография 2022
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 134., ISBN(печатно) 978-954-21-1132-0 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 2.1, 3-10. ., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-06-4
Статия 2019
Serdica Journal of Computing, Institute of Mathematics and Informatics. BAS, 13, 2019, 3 - 4, 139 - 154.
Преглед на всички публикации