Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

61, 510

ivan_ognyanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 61: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 301 Л Сървърно програмиране 23, 24, 25, 50
Сряда
13:30 15:00 128 Л Администриране на бази от данни 42, 43, 44, 45
Четвъртък
13:30 16:00 122 Л Бази от данни 36, 37, 38, 39
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 178 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 55).
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 47 - 54.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 166 - 176.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2. 1. Informatic, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2019, 167 - 174.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 39 - 46.
Статия 2019
Serdica Journal of Computing, Institute of Mathematics and Informatics. BAS, 13, 2019, 3 - 4, 139 - 154.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 230.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 290 - 297.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 562 - 565.
Учебник 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 80 с.
Преглед на всички публикации