Икономически университет - Варна

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

510

ivan_ognyanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 61: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

22 ное 2019, кабинет 61: 09:30-11:00

06 дек 2019, кабинет 61: 09:30-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, Информатика (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Складове от данни и BIG DATA Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса (Редовно обучение)
Складове от данни и BIG DATA Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Складове от данни и BIG DATA Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 5, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 6, Мобилни и уеб технологии - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 50 У Бази от данни 25
16:15 19:00 H-201 У Сървърно MVC програмиране 32, 81
Вторник
07:30 10:00 53 У Сървърно MVC програмиране 67
11:15 13:00 127Г Л Сървърно програмиране 25, 26, 27
15:15 17:00 50 У Бази от данни 23
Сряда
10:15 13:00 319 Л Сървърно MVC програмиране 32, 67, 81
13:30 16:00 301 Л Бази от данни 23, 24, 25, 50
17:15 19:00 50 У Администриране на бази от данни 41
Четвъртък
11:15 13:00 50 У Администриране на бази от данни 42
13:30 16:00 53 У Сървърно програмиране 25
Петък
07:30 10:00 53 У Сървърно MVC програмиране 2 32, 67, 81
11:15 13:00 128 Л Администриране на бази от данни 41, 42, 43
13:30 15:00 53 У Администриране на бази от данни 43
2019-10-15 (Вторник)
17:15 18:00 52 Л Бази от данни 46, 66
18:15 19:00 52 У Бази от данни 46, 66
2019-10-17 (Четвъртък)
17:15 18:00 H-206 Л Складове от данни и BIG DATA 45, 46, 66
18:15 19:00 H-206 У Складове от данни и BIG DATA 45, 46, 66
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 178 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 55).
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 39 - 46.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 166 - 176.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 47 - 54.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2. 1. Informatic, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2019, 167 - 174.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 290 - 297.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 230.
Учебник 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 80 с.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 562 - 565.
Учебник 2017
Варна: Знание и бизнес, 2017, 109.
Преглед на всички публикации