Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

61, 510

ivan_ognyanov@ue-varna.bg

Консултации на място

Петък, кабинет 61 : 11:00-12:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/uwh-zwte-haj, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

27 окт 2023, кабинет 61: 10:00-12:00

24 ное 2023, кабинет 61: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 5, ИМБ-СНУ
Бази от данни Курс 6, ИМБ-ДНДО
Бази от данни Курс 6, ИМБ-СПН
Администриране на бази от данни Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-205 У Сървърно MVC програмиране 1 10, 42
13:30 16:00 323 Л Бази от данни 34, 35, 36, 37
Вторник
07:30 10:00 H-201 У Сървърно MVC програмиране 10, 42
15:15 17:00 127Г Л Администриране на бази от данни 34, 35, 36, 37
Сряда
13:30 15:00 220 Л Сървърно програмиране 36, 37, 39
Четвъртък
13:30 16:00 2-129 Л Сървърно MVC програмиране 10, 42
2023-11-07 (Вторник)
11:15 13:00 H-203 Л Бази от данни 18, 46, 60
2023-11-08 (Сряда)
07:30 10:00 H-203 Л Бази от данни 18, 46, 60
10:15 13:00 53 У Бази от данни 18, 46, 60
2023-11-10 (Петък)
07:30 09:00 H-202 У Бази от данни 18, 46, 60
09:15 11:00 H-214 У Бази от данни 18, 46, 60
2023-11-13 (Понеделник)
16:15 19:00 H-205 Л Бази от данни 18, 46, 60
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Бази от данни 5 18 1-55 08.01.2024 12:00 - 13:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Бази от данни 6 46 1-55 08.01.2024 12:00 - 13:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Бази от данни 6 60 1-55 08.01.2024 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии Сървърно MVC програмиране 5 10 1-55 08.01.2024 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Сървърно MVC програмиране 6 42 1-55 08.01.2024 12:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Бази от данни 2 36 1-55 09.01.2024 12:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Сървърно програмиране 4 37 1-58 11.01.2024 10:00 - 11:00
Мобилни и уеб технологии Сървърно програмиране 4 39 1-56 11.01.2024 11:00 - 12:00
Мобилни и уеб технологии Бази от данни 2 37 1-56 12.01.2024 12:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Сървърно програмиране 4 36 1-58 12.01.2024 11:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Бази от данни 2 34 1-58 16.01.2024 09:00 - 10:00
Информатика и компютърни науки Бази от данни 2 35 1-55 17.01.2024 09:00 - 10:00
Информатика и компютърни науки Администриране на бази от данни 3 34 1-56 23.01.2024 09:00 - 10:00
Информатика и компютърни науки Администриране на бази от данни 3 35 1-56 23.01.2024 09:00 - 10:00
Информатика и компютърни науки Администриране на бази от данни 3 36 1-58 23.01.2024 10:00 - 11:00
Мобилни и уеб технологии Администриране на бази от данни 3 37 1-58 23.01.2024 10:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 340-350., ISSN(печатно) ISSN 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022. 34
Доклад 2023
Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things 2023 : TTSIIT 2023 : The 2nd International Conference, January 24-25th, 2023 (online), Kyiv, Kyiv : Kyiv National University of Construction and Architecture, 2023, 42-47., ISSN(онлайн) 1613-0073 / Линк
Статия 2022
International Journal of Online & Biomedical Engineering (iJOE), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 18, 2022, 13, 152-159., ISSN(онлайн) 2626-8493 / DOI 10.3991/ijoe.v18i13.33429 / Scopus
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 17, 2022, 20, 274-282., ISSN(печатно) 1868-8799, ISSN(онлайн) 1863-0383 / DOI 10.3991/ijet.v17i20.32785 / Scopus / Линк
Монография 2022
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 134., ISBN(печатно) 978-954-21-1132-0 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 3, 1093-1102., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM113-14 / Scopus / Линк
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 2.1, 3-10. ., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-06-4
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 178 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 55).
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2. 1. Informatic, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2019, 167 - 174.
Преглед на всички публикации