Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

61, 510

ivan_ognyanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 61 : 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2023, кабинет 61: 11:00-12:30

27 апр 2023, кабинет 61: 11:00-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 3, БИС (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Софтуерни технологии Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Разработване на мобилни приложения Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 10:00 H-202 Л Разработване на мобилни приложения 66
10:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 42, 43, 44
13:30 16:00 438 У Сървърно MVC програмиране 1 45
13:30 16:00 438 У Хибридни мобилни приложения 2 45
Вторник
10:15 13:00 305 Л Хибридни мобилни приложения 10, 48
16:15 19:00 H-202 У Хибридни мобилни приложения 45
Сряда
11:15 13:00 H-101 Л Бази от данни 42
13:30 15:00 51 У Бази от данни 42
16:15 19:00 127Г Л Софтуерни технологии 2 42, 43, 44
Четвъртък
13:30 15:00 H-206 Л Бази от данни 9
16:15 19:00 H-206 Л Сървърно MVC програмиране 45
Петък
07:30 10:00 H-202 У Разработване на мобилни приложения 66
10:15 13:00 H-205 Л Хибридни мобилни приложения 45
13:30 16:00 H-203 У Сървърно MVC програмиране 45
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 340-350., ISSN(печатно) ISSN 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022. 34
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 17, 2022, 20, 274-282., ISSN(печатно) 1868-8799, ISSN(онлайн) 1863-0383 / DOI 10.3991/ijet.v17i20.32785 / Scopus / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 3, 1093-1102., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM113-14 / Scopus
Монография 2022
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 134., ISBN(печатно) 978-954-21-1132-0 / Линк
Статия 2022
International Journal of Online & Biomedical Engineering (iJOE), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 18, 2022, 13, 152-159., ISSN(онлайн) 2626-8493 / DOI 10.3991/ijoe.v18i13.33429 / Scopus
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 2.1, 3-10. ., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-06-4
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 178 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 55).
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 39 - 46.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 47 - 54.
Преглед на всички публикации