Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

61, 510

ivan_ognyanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 61: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

23 ное 2021, кабинет 61: 10:30-12:30

07 дек 2021, кабинет 61: 10:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 3, БИС (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Софтуерни технологии Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Складове от данни и BIG DATA Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Складове от данни и BIG DATA Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Складове от данни и BIG DATA Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 Е-319 Л Хибридни мобилни приложения 25
13:30 16:00 Е-317 Л Сървърно MVC програмиране 25
Вторник
10:15 13:00 Е-115 Л Хибридни мобилни приложения 14, 55
13:30 16:00 H-203 У Сървърно MVC програмиране 1 25
13:30 16:00 H-203 У Хибридни мобилни приложения 2 25
16:15 19:00 Е-221 Л Складове от данни и BIG DATA 6, 7, 51
Сряда
11:15 13:00 53 У Бази от данни 48
13:30 16:00 H-203 У Сървърно MVC програмиране 25
16:15 19:00 Е-305 Л Софтуерни технологии 2 23, 24, 50
Четвъртък
08:15 11:00 H-203 У Хибридни мобилни приложения 25
13:30 16:00 H-201 У Складове от данни и BIG DATA 6, 7, 51
16:15 19:00 Е-303 Л Софтуерни технологии 23, 24, 50
Петък
07:30 10:00 H-202 У Складове от данни и BIG DATA 1 6, 7, 51
11:15 13:00 Е-310 Л Бази от данни 10
13:30 15:00 Е-111 Л Бази от данни 48
Вид Година Публикация
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 2.1, 3-10. ISBN 978-619-7603-06-4 ; ISSN 1314-2704.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 178 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 55).
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 47 - 54.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 166 - 176.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2. 1. Informatic, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2019, 167 - 174.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 39 - 46.
Статия 2019
Serdica Journal of Computing, Institute of Mathematics and Informatics. BAS, 13, 2019, 3 - 4, 139 - 154.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 230.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 290 - 297.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 562 - 565.
Преглед на всички публикации