Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

61, 510

ivan_ognyanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет 61 : 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

21 окт 2022, кабинет 61: 11:00-12:30

25 ное 2022, кабинет 61: 11:00-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 5, ИМБ-СНУ (Задочно обучение)
Бази от данни Курс 6, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Администриране на бази от данни Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 301 Л Бази от данни 34, 35, 36, 37
16:15 19:00 H-101 Л Сървърно MVC програмиране 10, 48
Вторник
11:15 13:00 220 Л Администриране на бази от данни 36, 37, 38, 39
16:15 19:00 H-202 У Сървърно MVC програмиране 10, 48
Четвъртък
13:30 15:00 220 Л Сървърно програмиране 42, 43, 44, 45
Петък
13:30 16:00 H-205 У Сървърно MVC програмиране 2 10, 48
2022-10-24 (Понеделник)
09:00 12:38 H-205 Л Бази от данни 19, 67
2022-10-25 (Вторник)
13:30 15:38 319 Л Бази от данни 19, 67
2022-10-26 (Сряда)
09:00 11:46 H-205 У Бази от данни 19, 67
2022-10-27 (Четвъртък)
09:00 11:08 H-205 У Бази от данни 19, 67
Вид Година Публикация
Статия 2022
International Journal of Online & Biomedical Engineering (iJOE), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 18, 2022, 13, 152-159., ISSN(онлайн) 2626-8493 / DOI 10.3991/ijoe.v18i13.33429 / Scopus
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 17, 2022, 20, 274-282., ISSN(печатно) 1868-8799, ISSN(онлайн) 1863-0383 / DOI 10.3991/ijet.v17i20.32785 / Scopus / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 3, 1093-1102., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM113-14 / Scopus
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 2.1, 3-10. ., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-06-4
Статия 2019
Serdica Journal of Computing, Institute of Mathematics and Informatics. BAS, 13, 2019, 3 - 4, 139 - 154.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 39 - 46.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2. 1. Informatic, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2019, 167 - 174.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 178 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 55).
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 166 - 176.
Преглед на всички публикации