Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Латинка Тодоранова

гл. ас. д-р Латинка Тодоранова

430

0882164557

todoranova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, 13:00-15:00

Сряда, 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

29 май 2020, кабинет : 14:00-

Приложно програмиране
Въведение в програмирането
.NET технологии
Оптимизация за търсещи машини
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Доклад 2019
Научна конференция : TechCo - Lovech 2019, 10 май 2019 : Сборник с доклади : Т. 2, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 2, 2019, 244 - 248.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economics Publ. House, 2019, 188 - 197.
Учебно помагало 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 89 с.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 209 - 216.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2017
17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Albena, Vol. 17, 2017, Issue 21, 647-654.
Доклад 2016
Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, 214-219.
Преглед на всички публикации