Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Латинка Тодоранова

гл. ас. д-р Латинка Тодоранова

430

0882164557

todoranova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, 11:15-13:15

Петък, 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

12 ное 2019, кабинет 438: 11:15-

17 дек 2019, кабинет 438: 11:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в информатиката Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Въведение в информатиката Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Програмиране и структури от данни Курс 6, Мобилни и уеб технологии - ДНДО (Редовно обучение)
.NET технологии Курс 4, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
07:30 10:00 H-205 У Програмиране и структури от данни 81
11:15 13:00 438 У .NET технологии 30
Четвъртък
09:15 11:00 H-214 У Въведение в информатиката 45
13:30 15:00 438 У .NET технологии 31
15:15 17:00 H-214 У Въведение в информатиката 42
Петък
10:15 13:00 H-201 У Програмиране и структури от данни 67
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economics Publ. House, 2019, 188 - 197.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Доклад 2019
Научна конференция : TechCo - Lovech 2019, 10 май 2019 : Сборник с доклади : Т. 2, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 2, 2019, 244 - 248.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Учебно помагало 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 89 с.
Доклад 2017
17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Albena, Vol. 17, 2017, Issue 21, 647-654.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 209 - 216.
Доклад 2016
Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, 214-219.
Преглед на всички публикации