Икономически университет – Варна

проф. д-р Снежана Сълова

проф. д-р Снежана Сълова

проф. д-р Снежана Сълова

313в

ssulova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 313в: 15:00-17:00

Консултации на място

Сряда, кабинет 313в: 09:15-10:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/xgy-gpbq-esa, 08:15-09:15

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет 313в: 15:00-

15 апр 2024, кабинет 313в: 15:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика * Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, ИМБ-СНУ
Магистърски семинар * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Магистърски семинар * Курс 6, ИМБ-СПН
Въведение в информатиката * Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Въведение в информатиката * Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СА (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СО (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Интернет продажби * Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Интернет продажби * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Интернет продажби * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Уеб технологии Курс 3, ДТБ (Редовно обучение)
Уеб технологии * Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Уеб технологии * Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 5, МУТ-СПН (Редовно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации * Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Оптимизация за търсещи машини Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания * Курс 5, ИМБ-СНУ
Бизнес анализи и извличане на знания * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Бизнес анализи и извличане на знания * Курс 6, ИМБ-СПН
Електронен бизнес * Курс 5, ИМБ-СНУ
Електронен бизнес * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Електронен бизнес * Курс 6, ИМБ-СПН
Технологии в дигиталния маркетинг * Курс 5, ИМБ-СНУ
Технологии в дигиталния маркетинг * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Технологии в дигиталния маркетинг * Курс 6, ИМБ-СПН
Програмиране с JavaScript * Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Програмиране с JavaScript * Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 313В Л Интернет технологии 45
Сряда
10:15 13:00 H-207 Л Уеб технологии 8
Четвъртък
09:15 11:00 H-206 Л Уеб технологии 46, 62
11:15 13:00 323 Л Интернет технологии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 16:00 523 Л Оптимизация за търсещи машини 39
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 61-67., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2023
Businesses. Special Issue. Innovative Practices in E-Commerce and E-Management, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 3, 2023, 1, 220-230., ISSN(онлайн) 2673-7116 / DOI https://doi.org/10.3390/businesses3010015 / Линк
Доклад 2023
Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things 2023 : TTSIIT 2023 : The 2nd International Conference, January 24-25th, 2023 (online), Kyiv : Kyiv National University of Construction and Architecture, 2023, 48-53., ISSN(онлайн) 1613-0073 / Линк
Студия 2023
Folia Oeconomica Stetinensia : The Journal of University of Szczecin, Szczecin : Sciendo, 23, 2023, 2, 402-426., ISSN(печатно) 1730-4237, ISSN(онлайн) 1898-0198 / DOI https://doi.org/10.2478/foli-2023-0038 / Линк
Студия 2022
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : EGOSE 2021 : 8ht International Conference, Saint Peterburg, Russia, November 24 - 25, 2021 : Proccedings, Cham : Springer Publ., 1, 2022, 216-231. - (Communication in Computer and Information Science ; 1529)., ISSN(онлайн) 18650929, ISBN(онлайн) 978-303104237-9 / DOI 10.1007/978-3-031-04238-6_17 / Scopus
Доклад 2022
CompSysTech'22 : 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2022, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2022, 39-44., ISBN(онлайн) 978-145039644-8 / DOI 10.1145/3546118.3546130 / Scopus
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 44-51., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, , 429 - 440. - (Studies in Big Data ; Book 84)., ISSN(печатно) 2197-6503, ISSN(онлайн) 2197-6511, ISBN(печатно) 978-3-030-65721-5, ISBN(онлайн) 978-3-030-65722-2 / DOI 10.1007/978-3-030-65722-2_27 / Scopus
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 6-19., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 154 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 77)., ISBN(печатно) 978-954-21-1082-8
Преглед на всички публикации