Икономически университет – Варна

доц. д-р Снежана Сълова

доц. д-р Снежана Сълова

доц. д-р Снежана Сълова

313в

ssulova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/xgy-gpbq-esa: 14:15-16:15

Дати за неположени изпити

10 мар 2021, кабинет https://meet.google.com/xgy-gpbq-esa: 11:15-

14 апр 2021, кабинет https://meet.google.com/xgy-gpbq-esa: 11:15-

28 май 2021, кабинет https://meet.google.com/xgy-gpbq-esa: 16:00-

Интернет технологии
Офис приложения
Интернет продажби
Уеб технологии
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации
Клиентско уеб програмиране
Оптимизация за търсещи машини
Технологии в дигиталния маркетинг
Вид Година Публикация
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, 429 - 440. - (Studies in Big Data ; Book 84).
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 599 - 609.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20 , Association for Computing Machinery, 2020, 78 – 85.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна,  Варна : Наука и икономика, 2019, с. 78 - 85.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 135 - 144.
Статия 2019
Serdica Journal of Computing, Sofia : Institute of Mathematics and Informatics. BAS, 13, 2019, 3 - 4, 171 - 182.
Монография 2019
, 2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4).
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Преглед на всички публикации