Икономически университет - Варна

доц. д-р Снежана Сълова

доц. д-р Снежана Сълова

313в

ssulova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

29 май 2020, кабинет info.ue-varna.bg: 12:00-

Интернет технологии
Уеб технологии
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации
Е-бизнес
Оптимизация за търсещи машини
Технологии в дигиталния маркетинг
Вид Година Публикация
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 19, 2019, 2.1, 25 - 32.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 135 - 144.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна,  Варна : Наука и икономика, 2019, с. 78 - 85.
Монография 2019
, 2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4).
Статия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Доклад 2019
CompSysTech '19 : 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies, 21 - 22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria : Proceeding, New York : ACM [Association for Computing Machinery] Publ. [Digital Library], 2019, 246 - 250.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Статия 2018
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science , Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 7, 2018, 4, 717 - 722.
Статия 2018
International Journal of Computer Networking, Wireless and Mobile Communications (IJCNWMC), TJPRC Pvt. Ltd., 8, 2018, 1, 35 - 44.
Преглед на всички публикации