Икономически университет – Варна

доц. д-р Снежана Сълова

доц. д-р Снежана Сълова

313в

ssulova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/rvy-irvu-zki: 12:00-13:00

Сряда, кабинет https://meet.google.com/rvy-irvu-zki: 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

17 ное 2020, кабинет https://meet.google.com/rvy-irvu-zki: 08:00-

01 дек 2020, кабинет https://meet.google.com/rvy-irvu-zki: 08:00-

Дипломантски семинар
Въведение в информатиката
Е-търговия
Уеб технологии
Бизнес анализи и извличане на знания
Електронен бизнес
Технологии в дигиталния маркетинг
Програмиране с JavaScript
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 599 - 609.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20 , Association for Computing Machinery, 2020, 78 – 85.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 19, 2019, 2.1, 25 - 32.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна,  Варна : Наука и икономика, 2019, с. 78 - 85.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 135 - 144.
Статия 2019
Serdica Journal of Computing, Sofia : Institute of Mathematics and Informatics. BAS, 13, 2019, 3 - 4, 171 - 182.
Монография 2019
, 2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4).
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Преглед на всички публикации