Икономически университет - Варна

доц. д-р Снежана Сълова

доц. д-р Снежана Сълова

313-в

ssulova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 313-в: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

04 ное 2019, кабинет 313в: 11:15-

02 дек 2019, кабинет 313в: 11:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломантски семинар Курс 4, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Въведение в информатиката Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Въведение в информатиката Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, Информатика (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 6, Мобилни и уеб технологии - ДНДО (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Програмиране с JavaScript Курс 5, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Програмиране с JavaScript Курс 6, Мобилни и уеб технологии - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 301 Л Дипломантски семинар 25, 26, 27, 30, 31
13:30 16:00 301 Л Въведение в информатиката 42, 43, 44, 45
Вторник
13:30 16:00 220 Л Уеб технологии 41, 42, 43
Сряда
13:30 16:00 220 Л Уеб технологии 67, 81
Четвъртък
13:30 16:00 223 Л Програмиране с JavaScript 32, 67, 81
2019-10-16 (Сряда)
09:15 10:00 H-209 Л Електронен бизнес 45, 46, 66
10:15 11:00 H-209 Л Бизнес анализи и извличане на знания 45, 46, 66
Вид Година Публикация
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 19, 2019, 2.1, 25 - 32.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна,  Варна : Наука и икономика, 2019, с. 78 - 85.
Статия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 135 - 144.
Монография 2019
, 2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4).
Доклад 2019
CompSysTech '19 : 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies, 21 - 22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria : Proceeding, New York : ACM [Association for Computing Machinery] Publ. [Digital Library], 2019, 246 - 250.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2018, 2, с. 241 - 249.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Преглед на всички публикации