Икономически университет – Варна

доц. д-р Павел Петров

Консултации

Сряда, кабинет 443: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2020, кабинет 443: 08:00-10:00

09 дек 2020, кабинет 443: 08:00-10:00

Информатика
Обектно-ориентирано програмиране
Сървърно програмиране
Обектноориентирано програмиране
Визуално програмиране с Java
Уеб технологии в реално време
Електронен бизнес
Сървърно MVC програмиране
Вид Година Публикация
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.26, 9, 2020, 1, 26 - 34. ISSN 1314-7390 (print) ; 2603-4085 (online).
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s07.052, 20, 2020, 2.1, 403 - 410. ISBN 978-619-7603-06-4 ; ISSN 1314-2704.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ-Варна : T.1., Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 592-598. ISBN 978-954-21-1037-8.
Доклад 2020
55th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies : ICEST 2020, Nis, Serbia, September 10 - 12, 2020, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers. doi: 10.1109/ICEST49890.2020.9232788, 2020, 167-170. ISBN 978-1-7281-7143-2.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.3.19, 9, 2020, 3, 19 - 26. ISSN 1314-7390 (print) ; 2603-4085 (online).
Статия 2020
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 6, 2020, 2, 27 - 37. ISSN 2367-7791.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 278 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 61). ISBN 978-954-21-1029-3.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Статия 2020
Information and Security, Sofia : Procon Ltd. https://doi.org/10.11610/isij.4710, 47, 2020, 1, 141-154. ISSN 0861-5160 (print) ; ISSN 1314-2119 (online).
Доклад 2020
3rd International Colloquium on Intelligent Grid Metrology (SMAGRIMET), October 20 - 23, 2020, Croatia : Proceedings, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers DOI: https://doi.org/10.23919/SMAGRIMET48809.2020.9263995, 2020, 29 - 34. ISBN 978-1-7281-6595-0 (print) ; 978-953-184-265-5 (online).
Преглед на всички публикации