Икономически университет - Варна

доц. д-р Павел Петров

Консултации

Четвъртък, кабинет онлайн: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 май 2020, кабинет онлайн: 12:00-13:00

08 юни 2020, кабинет онлайн: 12:00-13:00

09 юни 2020, кабинет онлайн: 12:00-13:00

10 юни 2020, кабинет онлайн: 12:00-13:00

Компютърна графика
Уеб приложения с Node.js
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 278 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 61). ISBN 978-954-21-1029-3.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1224 - 1231.
Монография 2019
Варна : АИ ПСП, 2019, 190 с. ISBN 978-619-188-356-1.
Доклад 2019
Proceedings of IAC in Vienna 2019. International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning (IAC-GETL 2019). ISBN 978-80-88203-14-8, Czech Institute of Academic Education z.s., 2019, 44-51.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June - 7 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Iss. 2.1, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019, 3-10.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 145 -154.
Доклад 2019
Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2019 (ICCMSE-2019), Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2186, 2019, 1, 050012-1 - 050012-4. - (AIP Conference Proceedings ; 2186, 1).
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 103 с. ISBN 978-954-21-1027-9.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 87 с. ISBN 978-619-210-044-5.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 110 - 117.
Преглед на всички публикации