Икономически университет - Варна

доц. д-р Павел Петров

Консултации

Четвъртък, кабинет 443: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2020, кабинет 443: 11:00-13:00

01 апр 2020, кабинет 443: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърна графика Курс 3, Информатика (Редовно обучение)
Уеб приложения с Node.js Курс 5, (Редовно обучение)
Уеб приложения с Node.js Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-205 У Уеб приложения с Node.js 32, 81
Сряда
10:15 13:00 H-205 У Уеб приложения с Node.js 67
Четвъртък
09:15 11:00 127Г Л Компютърна графика 41, 42, 43
13:30 16:00 310 Л Уеб приложения с Node.js 32, 67, 81
Вид Година Публикация
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June - 7 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Iss. 2.1, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019, 3-10.
Монография 2019
Варна : АИ ПСП, 2019, 190 с. ISBN 978-619-188-356-1.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 55 - 61.
Доклад 2019
Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2019 (ICCMSE-2019), Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2186, 2019, 1, 050012-1 - 050012-4. - (AIP Conference Proceedings ; 2186, 1).
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 145 -154.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 87 с. ISBN 978-619-210-044-5.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1224 - 1231.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 110 - 117.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 230.
Преглед на всички публикации