Икономически университет – Варна

доц. д.н. Павел Петров

доц. д.н. Павел Петров
Консултации

Понеделник, кабинет 443: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

06 мар 2023, кабинет 443: 11:00-12:00

24 апр 2023, кабинет 443: 11:00-12:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информатика (с преподаване на английски език) - ДНДО Визуално програмиране с Java 6 66 1-55 05.05.2023 10:00 - 11:00
Мобилни и уеб технологии Уеб приложения с Node.js 5 10 1-55 12.05.2023 13:00 - 14:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Уеб приложения с Node.js 6 48 1-55 12.05.2023 13:00 - 14:00
Мобилни и уеб технологии Сървърно MVC програмиране 4 45 1-56 23.05.2023 10:00 - 11:00
Data Science Обектноориентирано програмиране 1 44 1-55 05.06.2023 10:00 - 11:00
Информатика и компютърни науки Компютърна графика 3 36 Н-214 15.06.2023 09:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Компютърна графика 3 37 Н-214 15.06.2023 13:00 - 16:00
Информатика и компютърни науки Компютърна графика 3 38 Н-214 16.06.2023 12:00 - 15:00
Мобилни и уеб технологии Компютърна графика 3 39 Н-214 16.06.2023 09:00 - 12:00
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект - сборник с доклади от научен семинар, Варна: Наука и икономика, 2023, 11-18., ISBN(печатно) 978-954-21-1145-0 / Линк
Доклад 2023
NTADES 2022 : New Trends of the Applications of Differential Equations in Sciences : 9th International Conference, Sozopol, Bulgaria, 14-17 June 2022, Cham : Springer, 2023, 365-370. - Ser. (Springer Proceedings in Mathematics and Statistics ; Vol. 412)., ISSN(печатно) 2194-1009, ISBN(печатно) 978-3-031-21483-7, ISBN(онлайн) 978-3-031-21484-4 / DOI 10.1007/978-3-031-21484-4_32 / Scopus
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект - сборник с доклади от научен семинар, Варна: Наука и икономика, 2023, 5-10., ISBN(печатно) 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 17, 2022, 20, 274-282., ISSN(печатно) 1868-8799, ISSN(онлайн) 1863-0383 / DOI 10.3991/ijet.v17i20.32785 / Scopus / Линк
Монография 2022
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 134., ISBN(печатно) 978-954-21-1132-0 / Линк
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vienna : International Association of Online Engineering https://doi.org/10.3991/ijet.v17i03.27811, 17, 2022, 3, 299-306. ., ISSN(печатно) 18688799 / DOI 10.3991/ijet.v17i03.27811 / Scopus
Статия 2022
International Journal of Online & Biomedical Engineering (iJOE), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 18, 2022, 13, 152-159., ISSN(онлайн) 2626-8493 / DOI 10.3991/ijoe.v18i13.33429 / Scopus
Статия 2022
Information, Basel, Switzerland : MDPI, 13, 2022, 11, 546, 1-18., ISSN(печатно) 2078-2489 / DOI 10.3390/info13110546 / Scopus / Web of Science
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 3, 1093-1102., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM113-14 / Scopus / Линк
Статия 2021
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Wien : International Association of Online Engineering [IAOE], 15, 2021, 7, pp.194 - 201. https://doi.org/10.3991/ijim.v15i07.19291 eISSN:1865-7923., ISSN(печатно) 18657923 / Scopus
Преглед на всички публикации