Икономически университет – Варна

доц. д-р Павел Петров

доц. д-р Павел Петров
Консултации

Вторник, кабинет 443 https://meet.google.com/zcd-idjs-qdc: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

09 мар 2021, кабинет https://meet.google.com/zcd-idjs-qdc: 08:00-10:00

20 апр 2021, кабинет https://meet.google.com/zcd-idjs-qdc: 08:00-10:00

10 май 2021, кабинет https://meet.google.com/zcd-idjs-qdc: 10:00-12:00

17 май 2021, кабинет https://meet.google.com/zcd-idjs-qdc : 10:00-12:00

Компютърна графика
Сървърно програмиране
Визуално програмиране с Java
Уеб приложения с Node.js
Вид Година Публикация
Статия 2021
Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Islamabad, Pakistan : Little Lion Scientific, 99, 2021, 1, 227 - 241. ISSN 1992-8645 (print) ; 1817-3195 (online).
Доклад 2021
16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), 22 - 26 Feb. 2021, Lviv, Ukraine, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, pp.15 - 18. https://doi.org/10.1109/CADSM52681.2021.9385223.
Статия 2021
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Wien : International Association of Online Engineering [IAOE], 15, 2021, 7, pp.194 - 201. https://doi.org/10.3991/ijim.v15i07.19291 eISSN:1865-7923.
Статия 2021
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 10, 2021, 1, 31 - 37. DOI: 10.18421/TEM101-04.
Доклад 2020
10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 16 - 18 Sept. 2020 : Proceedings, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers. doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208944, 2020, 386 - 390. ISBN 978-1-7281-6759-6 (print) ; 978-1-7281-6760-2 (online) ; 978-1-7281-6761-9 (Print on Demand(PoD)).
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.26, 9, 2020, 1, 26 - 34. ISSN 1314-7390 (print) ; 2603-4085 (online).
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s07.052, 20, 2020, 2.1, 403 - 410. ISBN 978-619-7603-06-4 ; ISSN 1314-2704.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ-Варна : T.1., Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 592-598. ISBN 978-954-21-1037-8.
Доклад 2020
55th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies : ICEST 2020, Nis, Serbia, September 10 - 12, 2020, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers. doi: 10.1109/ICEST49890.2020.9232788, 2020, 167-170. ISBN 978-1-7281-7143-2.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.3.19, 9, 2020, 3, 19 - 26. ISSN 1314-7390 (print) ; 2603-4085 (online).
Преглед на всички публикации