Икономически университет – Варна

доц. д.н. Павел Петров

доц. д.н. Павел Петров
Консултации

Четвъртък, кабинет 443: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

20 окт 2022, кабинет 443: 08:00-10:00

10 ное 2022, кабинет 443: 08:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Обектно-ориентирано програмиране Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Обектноориентирано програмиране Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Обектноориентирано програмиране Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ (Задочно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ-СНУ (Задочно обучение)
Електронен бизнес Курс 6, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-206 Л Сървърно програмиране 66
16:15 19:00 H-101 Л Сървърно MVC програмиране 10, 48
Вторник
10:15 13:00 H-202 У Обектно-ориентирано програмиране 66
16:15 19:00 H-202 У Сървърно MVC програмиране 10, 48
Сряда
07:30 10:00 H-206 Л Обектно-ориентирано програмиране 66
11:15 13:00 303 Л Визуално програмиране с Java 10
15:15 18:00 2-131 Л Обектноориентирано програмиране 34, 35, 36, 37
Четвъртък
10:15 13:00 301 Л Визуално програмиране с Java 36, 37, 38, 39
13:30 15:00 220 Л Сървърно програмиране 42, 43, 44, 45
Петък
13:30 16:00 H-205 У Сървърно MVC програмиране 2 10, 48
2022-10-29 (Събота)
13:30 16:16 53 Л Електронен бизнес 18, 19, 67
2022-11-03 (Четвъртък)
15:38 18:38 53 Л Електронен бизнес 18, 19, 67
Вид Година Публикация
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vienna : International Association of Online Engineering https://doi.org/10.3991/ijet.v17i03.27811, 17, 2022, 3, 299-306. ., ISSN(печатно) 18688799 / DOI 10.3991/ijet.v17i03.27811 / Scopus
Статия 2022
International Journal of Online & Biomedical Engineering (iJOE), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 18, 2022, 13, 152-159., ISSN(онлайн) 2626-8493 / DOI 10.3991/ijoe.v18i13.33429 / Scopus
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 3, 1093-1102., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM113-14 / Scopus
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 17, 2022, 20, 274-282., ISSN(печатно) 1868-8799, ISSN(онлайн) 1863-0383 / DOI 10.3991/ijet.v17i20.32785 / Scopus / Линк
Статия 2021
Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Islamabad, Pakistan : Little Lion Scientific, 99, 2021, 1, 227 - 241. ., ISSN(печатно) 19928645, ISSN(онлайн) 1817-3195 / Scopus
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 20-41.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 31-42.
Статия 2021
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 10, 2021, 1, 31 - 37. DOI: 10.18421/TEM101-04., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM101-04 / Scopus
Статия 2021
International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, New Jersey, USA : NAUN, 15, 2021, 2021, 1521-1526. DOI:10.46300/9106.2021.15.164., ISSN(печатно) 19984464, ISSN(онлайн) 1998-4464 / DOI 10.46300/9106.2021.15.164 / Scopus
Статия 2021
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Wien : International Association of Online Engineering [IAOE], 15, 2021, 7, pp.194 - 201. https://doi.org/10.3991/ijim.v15i07.19291 eISSN:1865-7923., ISSN(печатно) 18657923 / Scopus
Преглед на всички публикации