Икономически университет - Варна

доц. д-р Павел Петров

Консултации

Сряда, кабинет 443: 08:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Обектноориентирано програмиране Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Обектноориентирано програмиране Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 3, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 4, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
07:30 10:00 Е–Н208 Л Информатика 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Сряда
10:15 13:00 128 Л Обектноориентирано програмиране 42, 43, 44, 45
15:15 17:00 127В Л Сървърно програмиране 41, 42, 43
Четвъртък
13:30 15:00 222 Л Визуално програмиране с Java 12, 13
Петък
10:15 13:00 301 Л Визуално програмиране с Java 23, 24, 25, 50
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 278 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 61). ISBN 978-954-21-1029-3.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ-Варна : T.1., Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 592-598. ISBN 978-954-21-1037-8.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 55 - 61.
Доклад 2019
9th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2019), Oct. 24 - 26, 2019 : Conference Proceedings, Sofia : UNWE, 2019, 170 - 182. ISSN 2367-7635 (print) ; 2367-7643 (online).
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1224 - 1231.
Монография 2019
Варна : АИ ПСП, 2019, 190 с. ISBN 978-619-188-356-1.
Доклад 2019
Proceedings of IAC in Vienna 2019, Vienna, Austria, November 29 - 30, 2019, Prague : Czech Institute of Academic Education, 2019, 44 - 51. ISBN 978-80-88203-14-8.
Доклад 2019
9th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2019), Oct. 24 - 26, 2019 : Conference Proceedings, Sofia : UNWE, 2019, 160 - 169. ISSN 2367-7635 (print) ; 2367-7643 (online).
Преглед на всички публикации