Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Михаил Радев

гл. ас. д-р Михаил Радев

гл. ас. д-р Михаил Радев

439

radev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 439: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://netacad.webex.com/meet/m_radev, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет Н-203: 15:00-16:15

11 апр 2024, кабинет Н-203: 15:00-16:15

Компютърни мрежи и комуникации
Киберсигурност
Управление на информационната сигурност
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мобилни и уеб технологии Киберсигурност 5 10 1-437 23.05.2024 08:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Киберсигурност 6 42 1-437 23.05.2024 08:00 - 10:00
Информатика и компютърни науки Компютърни мрежи и комуникации 3 34 1-438 03.06.2024 12:00 - 14:00
Мобилни и уеб технологии Компютърни мрежи и комуникации 3 37 1-438 03.06.2024 15:00 - 17:00
Информатика и компютърни науки Компютърни мрежи и комуникации 3 35 1-438 04.06.2024 08:00 - 10:00
Информатика и компютърни науки Компютърни мрежи и комуникации 3 36 1-438 04.06.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект, Наука и икономика, 2023, 149-153., ISBN(печатно) 978-954-21-1145-0
Доклад 2022
CompSysTech'22 : 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2022, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2022, 39-44., ISBN(онлайн) 978-145039644-8 / DOI 10.1145/3546118.3546130 / Scopus
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vienna : International Association of Online Engineering https://doi.org/10.3991/ijet.v17i03.27811, 17, 2022, 3, 299-306. ., ISSN(печатно) 18688799 / DOI 10.3991/ijet.v17i03.27811 / Scopus
Статия 2021
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 10, 2021, 1, 31 - 37. DOI: 10.18421/TEM101-04., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM101-04 / Scopus
Доклад 2021
21 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2021 : Conference Proceedings, 16 - 22 Aug. 2021, Albena, Bulgaria : Vol. 21. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 7.1, Sofia : STEF92 Technology, 21, 2021, 7.1, pp. 131-138., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-62-0 / DOI 10.5593/sgem2021/2.1/s07.18 / Scopus
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8)., ISBN(онлайн) 978-619-210-049-0 / Линк
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 250., ISBN(онлайн) 978-954-21-1033-0 / Линк
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 284 - 290.
Доклад 2017
The Second Conference On Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна, 2017, 2, 234 - 241.
Преглед на всички публикации