Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Стойчо Стоев

гл. ас. д-р Стойчо Стоев

гл. ас. д-р Стойчо Стоев

416

0882164635

s.stoev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултациите ще се провеждат, чрез Google meet на линк:
meet.google.com/qur-zkeh-wgq

Консултации на място

Сряда, кабинет 438: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/qur-zkeh-wgq, 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 438: 15:00-16:00

17 апр 2024, кабинет 438: 15:00-16:00

Компютърна графика
Мултимедия
Обектноориентирано програмиране
Разработване на игри
Нейтив мобилни приложения
Програмиране с Python
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информатика и компютърни науки Разработване на игри 4 36 1-55 13.05.2024 10:00 - 11:00
Информатика и компютърни науки Разработване на игри 4 37 1-55 13.05.2024 11:00 - 12:00
Мобилни и уеб технологии Разработване на игри 4 39 1-56 13.05.2024 09:00 - 10:00
Информатика и компютърни науки Мултимедия 2 35 1-51 10.06.2024 14:00 - 16:00
Мобилни и уеб технологии Мултимедия 2 37 1-51 10.06.2024 12:00 - 14:00
Информатика и компютърни науки Програмиране с Python 3 34 1-56 12.06.2024 09:00 - 10:00
Информатика и компютърни науки Програмиране с Python 3 35 1-55 12.06.2024 12:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Програмиране с Python 3 36 1-55 12.06.2024 12:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Мултимедия 2 34 1-51 14.06.2024 09:00 - 11:00
Информатика и компютърни науки Мултимедия 2 36 1-51 14.06.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 122-128., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085, ISBN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.122 / Линк
Доклад 2023
Проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“, Издателство „Наука и икономика“, 2023, 56-60., ISSN(онлайн) 978-954-21-1145-0
Доклад 2021
21 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2021 : Conference Proceedings, 16 - 22 Aug. 2021, Albena, Bulgaria : Vol. 21. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 7.1, Sofia : STEF92 Technology, 21, 2021, 7.1, pp. 131-138., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-62-0 / DOI 10.5593/sgem2021/2.1/s07.18 / Scopus
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-3551, Trakia University, 1, 2021, 19, 40-48.
Доклад 2021
21 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2021 : Conference Proceedings, 16 - 22 Aug. 2021, Albena, Bulgaria : Vol. 21. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology, 21, 2021, 2.1, 27-34., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-22-4 / DOI 10.5593/sgem2021/2.1/s07.11 / Scopus
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s07.052, 20, 2020, 2.1, 403 - 410.., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-06-4 / DOI 10.5593/sgem2020/2.1/s07.052 / Scopus
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 171 - 179.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 275 - 282.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, с. 225 - 233.
Статия 2016
Известия на Икономически университет – Варна, 60, 2016, 4, с. 491-504.
Преглед на всички публикации