Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Мария Армянова

х. ас. д-р Мария Армянова

х. ас. д-р Мария Армянова

410

0882164559

armianova@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/jsg-kkyr-ojz: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/jsg-kkyr-ojz: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

02 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/jsg-kkyr-ojz: 11:00-12:00

07 дек 2021, кабинет https://meet.google.com/jsg-kkyr-ojz: 11:00-12:00

Вид Година Публикация
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Международна научно-практическа конференция, 24 септ. 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 66-73.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 156 - 167.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 56 - 67.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House , 2019, 291 - 305.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 3, September, 2018, 70 - 89.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 252 - 261.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., Vol. 2, Juli, 2018, 26 - 38.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 1, March, 2018, 63 - 78.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 38 с.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, "Miracle A" Ltd, 09, 2017, 3, 25 - 38.
Преглед на всички публикации