Икономически университет – Варна

ст. пр. Христина Илиева-Сверчкова

ст. пр. Христина Илиева-Сверчкова

ст. пр. Христина Илиева-Сверчкова

3-108

+359 898982699

hristina.ilieva@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател по английски език

Консултации

Вторник, кабинет 3-209: 11:30-12:30

Вторник, кабинет 3-209: 17:15-18:15

Четвъртък, кабинет 3-209: 11:30-12:30

Дати за неположени изпити

11 ное 2021, кабинет 3-209: 11:30-12:30

02 дек 2021, кабинет 3-209: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Първи чужд език - Английски Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Първи чужд език - Английски Курс 2, МХР (Задочно обучение)
Първи чужд език - Английски Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:30 11:15 3-205 У Първи чужд език - Английски 312
11:30 14:15 3-202 У Първи чужд език - Английски 311
14:30 17:15 3-202 У Първи чужд език - Английски 314
Вторник
08:30 11:15 3-304 У Първи чужд език - Английски 2 312, 312
11:30 14:15 3-202 У Първи чужд език - Английски 2 314
14:30 17:15 3-203 У Първи чужд език - Английски 2 311
Четвъртък
08:30 11:15 3-202 У Първи чужд език - Английски 312
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник с доклади от международна научна конференция посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 157 - 170.
Доклад 2015
Регионалните културно-исторически продукти на България - единни в многообразието: Черноморски туристически фарум, Варна: Славена, 2015, 387 - 391.
Учебно помагало 2014
Varna : Science and Economics Publishing House, 2, 2014, 206.
Доклад 2013
Отговорен туризъм 2020, Варна: Наука и икономика, 2, 2013, 383-386.
Доклад 2012
Чуждоезиково обучение в системата на висшето професионално образование, Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2012, 179-183.
Учебно помагало 2012
Варна: Колорпринт, 2012.
Статия 2011
Стратегия развития туризма и рекреации, Махачкала: Деловой мир, 2011, 36-38.
Други 2010
Чуждият език като средство за интеркултурна комуникация в сферата на туризма, Варна, 2010.
Преглед на всички публикации