Икономически университет – Варна

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

3-103

genka.rafailova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 3-103 : 12:45-14:30

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/pgx-bgku-grf?hs=122&authuser=0, 13:30-14:45

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 3-203: 08:45-10:45

08 апр 2024, кабинет 3-203: 08:45-10:45

Дисциплина Курс и Специалност
Грижа за клиента Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Грижа за клиента Курс 3, МТСВ (Редовно обучение)
Мениджмънт в туризма Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Мениджмънт в туризма Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Индустрия на развлеченията и свободното време Курс 1, МТРБ (Редовно обучение)
Конкурентоспособност на търговския бизнес * Курс 5, ОТБ (Дистанционно обучение)
Конкурентоспособност на търговския бизнес * Курс 5, ОТБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Конкуренция и конкурентоспособност * Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Мениджмънт на събития Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт на събития Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Мениджмънт на събития Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на събития Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:30 11:15 3-203 Л Мениджмънт в туризма 311, 312, 314
11:30 14:15 3-201 Л Индустрия на развлеченията и свободното време 1 313
Вторник
14:30 17:15 3-203 У Мениджмънт в туризма 2 311, 312, 314
Сряда
08:30 11:15 3-201 У Индустрия на развлеченията и свободното време 2 313
14:30 17:15 3-201 У Грижа за клиента 2 311, 321
13:30 16:00 2-224 Л Мениджмънт на събития 8, 9, 40, 41
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Tourism Opportunities and Models for Development in Bulgaria, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2024, 1-15., ISBN(печатно) 978-10364-0008-8 / Линк
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Inst. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 2, 151-171., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 224. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 91)., ISBN(печатно) 978-954-21-1159-7
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 11, 2022, 1, 10-17., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 202.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 376-382.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 9-16.
Преглед на всички публикации