Икономически университет – Варна

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

3-104

genka.rafailova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, 09:45-11:15

Консултации

Четвъртък, 09:45-11:00

Дати за неположени изпити

08 ное 2021, кабинет чрез платформата е-обучение: 15:15-17:00

22 ное 2021, кабинет чрез платформата е-обучение: 15:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг в туризма Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 2, МХР (Задочно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:30 14:15 3-203 У Управление на туризма 2 311, 312, 321, 331
14:30 17:15 3-204 У Управление на туризма 1 313, 314, 315
Вторник
14:30 17:15 3-203 У Маркетинг в туризма 1 321, 322
Сряда
08:30 11:15 3-203 У Маркетинг в туризма 2 311, 312
11:30 14:15 3-202 У Маркетинг в туризма 1 313, 314
Четвъртък
11:30 14:15 3-202 У Маркетинг и мениджмънт на събитията 321, 331
Петък
11:30 14:15 2-131 Л Управление на туризма 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 331
14:30 17:15 2-311 Л Маркетинг в туризма 311, 312, 313, 314, 315, 321, 322
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 202.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том 1, 2020, 581 - 591.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 421 - 434.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 563-569.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов , 2019, 151 - 160.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 13 - 18.
Доклад 2017
Съвременният туризъм – традиции и иновации : Международна научна конференция ..., 19 - 21 окт. 2017, София : Сборник доклади, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски , 2017, 8.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм: Черноморски туристически форум, Варна 2017 : Сборник доклади, Варна : Славена, 2017, с. 86 - 93.
Преглед на всички публикации