Икономически университет – Варна

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

3-104

genka.rafailova@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Специализирани видове туризъм Курс 1, МХР (Редовно обучение)
Специализирани видове туризъм Курс 1, МТСВ (Редовно обучение)
Специализирани видове туризъм Курс 2, МТ (Редовно обучение)
Специализирани видове туризъм Курс 2, МСВ (Редовно обучение)
Специализирани видове туризъм Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 2, МТ (Редовно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 2, МСВ (Редовно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Грижа за клиента Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Грижа за клиента Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:30 14:15 3-201 У Грижа за клиента 2 21, 31, 315, 316
14:30 17:15 3-301 У Специализирани видове туризъм 2 315, 321, 322
Вторник
08:30 11:15 3-202 У Маркетинг в туризма 2 313, 313, 314, 314
11:30 14:15 3-303 У Маркетинг в туризма 2 321, 331
14:30 17:15 3-202 У Маркетинг в туризма 2 311, 312
Сряда
08:30 11:15 3-202 Л Специализирани видове туризъм 311, 312, 313, 314, 315, 321, 322
14:30 17:15 3-203 У Специализирани видове туризъм 2 311, 312
Четвъртък
10:30 13:15 2-131 Л Маркетинг в туризма 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 331
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том 1, 2020, 581 - 591.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 421 - 434.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов , 2019, 151 - 160.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 13 - 18.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм: Черноморски туристически форум, Варна 2017 : Сборник доклади, Варна : Славена, 2017, с. 86 - 93.
Доклад 2017
Съвременният туризъм – традиции и иновации : Международна научна конференция ..., 19 - 21 окт. 2017, София : Сборник доклади, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски , 2017, 8.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристически продукт по примера на туристически район Северно Черноморие - Варна: Кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 1, 2016, 2-10.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие Варна: Сб. доклади от кръгла маса , Варна: Наука и икономика, 2016, 23-34.
Доклад 2015
// Cultural Coridor Via Adriatica: Cultural Tourism without Boundaries : International Scientific Conference, 15.10.2015 - 19.10.2015. - Trogir, Croatia : SWU Neofit Rilski Publ. House, 2015, p. 217 - 224.
Преглед на всички публикации