Икономически университет – Варна

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

3-104

genka.rafailova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет https://meet.google.com/inp-tktw-vzw?hs=122&authuser=2: 09:45-11:15

Консултации

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/inp-tktw-vzw?hs=122&authuser=2: 09:45-11:00

Дати за неположени изпити

05 ное 2021, кабинет meet.google.com/xjy-cmuu-ftg: 14:45-15:45

19 ное 2021, кабинет meet.google.com/xjy-cmuu-ftg: 14:45-15:45

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг в туризма Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Мениджмънт в туризма Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Мениджмънт в туризма Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Предприемачество в туризма Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:30 11:15 3-205 Л Предприемачество в туризма 1 311, 312, 313, 314, 315
11:30 14:15 3-205 Л Мениджмънт в туризма 311, 312, 313, 314, 315, 321, 322
Вторник
11:30 14:15 3-203 У Предприемачество в туризма 1 311, 312, 313, 314, 315
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 202.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 421 - 434.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 563-569.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том 1, 2020, 581 - 591.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов , 2019, 151 - 160.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 13 - 18.
Доклад 2017
Съвременният туризъм – традиции и иновации : Международна научна конференция ..., 19 - 21 окт. 2017, София : Сборник доклади, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски , 2017, 8.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм: Черноморски туристически форум, Варна 2017 : Сборник доклади, Варна : Славена, 2017, с. 86 - 93.
Преглед на всички публикации