Икономически университет – Варна

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

3-103

genka.rafailova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 3-103 : 12:45-14:30

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/pgx-bgku-grf?hs=122&authuser=0, 13:30-14:45

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 3-203: 08:45-10:45

08 апр 2024, кабинет 3-203: 08:45-10:45

Мениджмънт на събития
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Мениджмънт в туризма 2 311 3-207 14.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Мениджмънт в туризма 2 312 3-207 14.05.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на туризма и свободното време Мениджмънт в туризма 2 314 3-207 14.05.2024 09:00 - 11:00
Международен туристически бизнес Мениджмънт на събития 5 8 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СНУ Мениджмънт на събития 5 9 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мениджмънт на събития 6 40 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Мениджмънт на събития 6 41 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес Индустрия на развлеченията и свободното време 1 313 3-207 17.05.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Tourism Opportunities and Models for Development in Bulgaria, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2024, 1-15., ISBN(печатно) 978-10364-0008-8 / Линк
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Inst. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 2, 151-171., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 224. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 91)., ISBN(печатно) 978-954-21-1159-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 11, 2022, 1, 10-17., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 376-382.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 9-16.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 94-101.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 202.
Преглед на всички публикации