Икономически университет – Варна

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

3-104

0879335580

genka.rafailova@ue-varna.bg

Автобиография

Директор Колеж по туризъм - Варна при Икономически университет - Варна

Приемно време

Понеделник, кабинет 3-104: 09:00-11:30

Консултации

Вторник, кабинет 3-104 или линк https://meet.google.com/nuf-qbix-jrj: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

16 окт 2020, кабинет 2-223: 11:30-12:30

23 окт 2020, кабинет 2-223: 11:30-12:30

13 ное 2020, кабинет https://meet.google.com/daf-jcvj-fzk : 11:30-12:30

20 ное 2020, кабинет https://meet.google.com/daf-jcvj-fzk : 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Специализирани видове туризъм Курс 2, МТ (Редовно обучение)
Специализирани видове туризъм Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Специализирани видове туризъм Курс 2, МСВ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:30 11:15 3-202 Л Специализирани видове туризъм 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 331
11:30 14:15 3-308 У Управление на туризма 2 13, 14
14:30 17:15 3-202 Л Маркетинг и мениджмънт на събитията 1 21, 31
Вторник
08:30 11:15 3-201 У Специализирани видове туризъм 2 321, 331
14:30 17:15 3-204 У Маркетинг и мениджмънт на събитията 21, 31
Сряда
08:30 11:15 3-206 У Специализирани видове туризъм 2 311, 312, 313, 314, 315, 316
11:30 14:15 3-204 У Управление на туризма 2 11, 12
14:30 17:15 3-302 У Управление на туризма 2 15, 16
Петък
11:30 14:15 2-223 Л Управление на туризма 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 31
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том 1, 2020, 581 - 591.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 421 - 434.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов , 2019, 151 - 160.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 13 - 18.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм: Черноморски туристически форум, Варна 2017 : Сборник доклади, Варна : Славена, 2017, с. 86 - 93.
Доклад 2017
Съвременният туризъм – традиции и иновации : Международна научна конференция ..., 19 - 21 окт. 2017, София : Сборник доклади, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски , 2017, 8.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристически продукт по примера на туристически район Северно Черноморие - Варна: Кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 1, 2016, 2-10.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие Варна: Сб. доклади от кръгла маса , Варна: Наука и икономика, 2016, 23-34.
Доклад 2015
// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 437 - 443.
Преглед на всички публикации