Икономически университет – Варна

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

3-104

genka.rafailova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 3-104: 14:30-16:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 3-104: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

07 ное 2022, кабинет 2-310: 11:30-14:15

28 ное 2022, кабинет 2-310: 11:30-14:15

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг в туризма Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг на събитията Курс 3, МТСВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:30 14:15 2-310 Л Маркетинг в туризма 311, 312, 314, 321
14:30 17:15 2-315 Л Мениджмънт и маркетинг на събитията 1 321, 322
Вторник
11:30 14:15 3-201 У Маркетинг в туризма 2 321
Сряда
11:30 14:15 3-203 У Мениджмънт и маркетинг на събитията 321, 322
Четвъртък
08:30 11:15 3-204 У Маркетинг в туризма 2 312
Петък
14:30 17:15 3-204 У Маркетинг в туризма 1 311, 314
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 202.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 9-16.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 94-101.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 376-382.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 563-569.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 421 - 434.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том 1, 2020, 581 - 591.
Преглед на всички публикации