Икономически университет – Варна

х. пр. Ивета Иванова

х. пр. Ивета Иванова
Консултации

Вторник, кабинет 230: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 230: 11:00-13:00

Вид Година Публикация
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 114 с. : с табл., ил.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 133 - 137.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сб. доклади, Варна: Наука и икономика, 2010, 247-251.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2009
Владеенето на чужд език- условие за успешен бизнес - сб.доклади от кр.маса, "Наука и Икономика" ИУ-Варна, 2009, 91-94.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Учебно помагало 2006
Наука и икономика ИУ-Варна, 2006.
Други 2002
Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
Преглед на всички публикации