Икономически университет – Варна

ст. пр. Миглена Маринова

ст. пр. Миглена Маринова

ст. пр. Миглена Маринова

225 г

0882164751

m.marinova@ue-varna.bg

Приемно време

Сряда, кабинет meet.google.com/bkd-ruos-tty: 11:30-13:30

Петък, кабинет meet.google.com/bkd-ruos-tty: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

20 окт 2021, кабинет 225 г: 11:30-13:30

27 окт 2021, кабинет meet.google.com/bkd-ruos-tty: 11:30-13:30

Руски език
Български език
Делова кореспонденция
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 730 - 735.
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език при БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 194 - 202 .
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език, БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 183 - 194.
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език при БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 202 - 208.
Доклад 2017
Осма международна научна конференция"Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том 1, 2017, 472 - 481.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 335 - 343.
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 358 с.
Доклад 2011
Научна конференция на младите научни работници: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2011, 249 - 255.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 249 - 255.
Преглед на всички публикации