Икономически университет – Варна

ст. пр. Силвия Йоханова

ст. пр. Силвия Йоханова

ст. пр. Силвия Йоханова

230

0882164748

yohanova@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/tmq-gksg-psh: 13:00-15:00

Петък, кабинет https://meet.google.com/tmq-gksg-psh: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/tmq-gksg-psh: 13:00-15:00

20 апр 2022, кабинет 230 к: 13:00-15:00

Вид Година Публикация
Статия 2020
Юбилейна научна онлайн конференция " 45 години Катедра Езикова подготовка", Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 102-105. ISBN 978-619-7428-54-4.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 736 - 743.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2, 2017, с. 451 - 456.
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 114 с. : с табл., ил.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 121 - 126.
Доклад 2011
// Продуктови езикови умения за академични цели: Шеста междунар. науч. конф., 2011. - Варна : МУ, 2011, с. 266 - 270.
Доклад 2010
Седма научна конференция Мениджмънт и предприемачество -ТУ София, филиал Пловдив, 2010, 110-113.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Преглед на всички публикации