Икономически университет – Варна

ст. пр. Свилен Илиев

ст. пр. Свилен Илиев
Консултации

Вторник, кабинет 230/508; https://meet.google.com/zwx-jbrk-thz: 15:00-17:00

Петък, кабинет 230/508; https://meet.google.com/zwx-jbrk-thz: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2022, кабинет 230/508; https://meet.google.com/zwx-jbrk-thz: 16:00-18:00

15 апр 2022, кабинет 230/508; https://meet.google.com/zwx-jbrk-thz: 16:00-18:00

Вид Година Публикация
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Учебно помагало 2006
Наука и икономика ИУ-Варна, 2006.
Други 2002
Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
Доклад 2002
Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и развитието на обществото", юни 2002, Икономически университет - Варна, Университетско издателство, Икономически университет - Варна, 2002, 236 - 243.
Други 2002
Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
Доклад 2002
III Международна конференция - Езикът - средство за образование, наука и професионална реализация, Департамент по чуждоезиково обучение и комуникация при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2002, 448 - 455.
Доклад 2001
II Международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели, Варна, 8-10 юни, 2001, посветена на Европейската година на езиците, Департамент по чуждоезиково обучение и комуникация при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2001, 189 - 192.
Преглед на всички публикации