Икономически университет – Варна

ст. пр. Диана Митева

ст. пр. Диана Митева
Консултации

Вторник, кабинет meet.google.com/emj-acab-zus: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет meet.google.com/emj-acab-zus: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2021, кабинет meet.google.com/emj-acab-zus: 13:00-15:00

25 ное 2021, кабинет meet.google.com/emj-acab-zus: 13:00-15:00

Английски език
Чужд език-английски
Специализиран чужд език - английски
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : Vol. 4, Varna : Science and Economics Publ. House, 4, 2020, 710 - 721.
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет, 2, 2017, 370-376.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2014
Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели, Варна: Стено, 2014, 186 - 189.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 85 - 91.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 352 - 361.
Доклад 2011
// Развитие на продуктови езикови умения : Шеста междунар. науч. конф., 2011. - Варна : МУ, 2011, с. 200 - 205.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Преглед на всички публикации