Икономически университет – Варна

ст. пр. Диана Митева

ст. пр. Диана Митева
Консултации

Четвъртък, кабинет 230: 13:00-15:00

Петък, кабинет 230: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

17 ное 2022, кабинет 230: 13:00-15:00

24 ное 2022, кабинет 230: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, СА (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, СО (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 232 У Английски език 13, 14, 15
15:15 17:00 H-102 У Английски език 29, 31, 33
Вторник
15:15 17:00 H-211 У Английски език 10
17:15 19:00 H-211 У Чужд език-английски 8, 25, 26, 28, 29, 30, 31
Четвъртък
11:15 13:00 306 У Английски език 28, 30, 32
15:15 17:00 511 У Английски език 26
Петък
11:15 13:00 H-102 У Чужд език-английски 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 36
Вид Година Публикация
Статия 2021
Vanguard Scientific Instruments in Management : Електронно списание. [Авангардни научни инструменти в управлението], Sofia : UNWE, 17, 2021, 1, 1-13., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Линк
Доклад 2021
Една година образование в дигитална среда - споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта. Сборник с доклади, МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/article/view/8464/7457, 2021, 46-50.., ISBN(печатно) 978-619-221-381-7
Доклад 2021
Една година образование в дигитална среда - споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта. Сборник с доклади ISBN 978-619-221-381-7 https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/issue/view/512, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/article/view/8464/7457, 2021, 39-45. ., ISBN(печатно) 978-619-221-381-7
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : Vol. 4, Varna : Science and Economics Publ. House, 4, 2020, 710 - 721.
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет, 2, 2017, 370-376.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Доклад 2014
Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели, Варна: Стено, 2014, 186 - 189.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 352 - 361.
Преглед на всички публикации