Икономически университет – Варна

ст. пр. Диана Митева

ст. пр. Диана Митева
Консултации

Сряда, кабинет meet.google.com/ihy-days-qyg: 17:00-19:00

Петък, кабинет meet.google.com/ihy-days-qyg: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

25 мар 2022, кабинет meet.google.com/ihy-days-qyg: 15:00-17:00

15 апр 2022, кабинет 230: 15:00-17:00

27 май 2022, кабинет H-101: 13:30-15:00

Вид Година Публикация
Статия 2022
https://vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path%5B%5D=280, Vol 17 (2021): Vanguard Scientific Instruments in Management , 1 (17) (2021), 2022, 17, 1 - 13.
Доклад 2021
Една година образование в дигитална среда - споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта. Сборник с доклади ISBN 978-619-221-381-7 https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/issue/view/512, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/article/view/8464/7457, 2021, 39-45. ISBN 978-619-221-381-7.
Доклад 2021
Една година образование в дигитална среда - споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта. Сборник с доклади, МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/article/view/8464/7457, 2021, 46-50. ISBN 978-619-221-381-7.
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : Vol. 4, Varna : Science and Economics Publ. House, 4, 2020, 710 - 721.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет, 2, 2017, 370-376.
Доклад 2014
Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели, Варна: Стено, 2014, 186 - 189.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 85 - 91.
Преглед на всички публикации