Икономически университет – Варна

ст. пр. Соня Щерева

ст. пр. Соня Щерева
Консултации

Сряда, кабинет 313в/230 https://meet.google.com/fiv-npcj-ajf: 13:00-15:00

Петък, кабинет 313в/230 https://meet.google.com/fiv-npcj-ajf: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2022, кабинет каб. 313в https://meet.google.com/fiv-npcj-ajf: 11:00-13:00

15 апр 2022, кабинет каб.313в https://meet.google.com/fiv-npcj-ajf: 11:00-13:00

Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210.
Доклад 2020
Научни трудове ВВМУ Н. Й. Вапцаров. 45 г. катедра "Езикова подготовка" : Юбилеен сборник, Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 61-65. ISBN 978-619-7428-54-4.
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2014. - 182 с. : с табл., диагр.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2010
Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция Световната криза и икономическото развитие, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 4, 2010.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Доклад 2009
Сборник доклади от кръгла маса Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес - Варна, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 2009.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Преглед на всички публикации