Икономически университет – Варна

ст. пр. Кръстана Иванова

ст. пр. Кръстана Иванова

ст. пр. Кръстана Иванова

1 - 230/508

+359 882 164 747

kristana_ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 230: 17:00-19:00

Вторник, кабинет 230: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

07 ное 2022, кабинет 230: 17:00-19:00

14 ное 2022, кабинет 230: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Междукултурна компетентност и лидерство Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Междукултурна компетентност и лидерство Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, СА (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 447 У Английски език 33
15:15 17:00 303 У Английски език 7, 8
Вторник
11:15 13:00 232 У Английски език 25
13:30 15:00 310 Л Междукултурна компетентност и лидерство 26, 27
Сряда
09:15 11:00 2-225 У Междукултурна компетентност и лидерство 27
11:15 13:00 2-317 У Специализиран чужд език - английски 34
Четвъртък
08:15 10:00 2-318 У Специализиран чужд език - английски 34
11:15 13:00 448 У Английски език 28, 30
Петък
11:15 13:00 447 У Чужд език-английски 1, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
13:30 15:00 H-207 У Междукултурна компетентност и лидерство 26
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Една година образование в дигитална среда - споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта. Сборник с доклади ISBN 978-619-221-381-7 https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/issue/view/512, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/article/view/8464/7457, 2021, 39-45. ., ISBN(печатно) 978-619-221-381-7
Статия 2021
Vanguard Scientific Instruments in Management : Електронно списание. [Авангардни научни инструменти в управлението], Sofia : UNWE, 17, 2021, 1, 1-13., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Линк
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Доклад 2017
Foreign Languages and the Contemporary Higher Education: Conference Proceedings VІІІ International Scientific Conference, Варна: Унив. изд. Медицински университет - Варна, 2, 2017, 411 - 416.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Доклад 2014
// Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компететност за професионални цели : Сб. докл. от XII междунар. науч. конф. Варна, 8 - 9 дек. 2014. - Варна : СТЕНО, 2014, с. 197 - 199.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2010
Световната криза и икономческото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., Унив. изд. Наука и икономика, Т. 4, 2010, 214 - 222.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Преглед на всички публикации