Икономически университет – Варна

ст. пр. Кръстана Иванова

ст. пр. Кръстана Иванова

ст. пр. Кръстана Иванова

1 - 230

+359 882 164 747

kristana_ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/vkd-vmsy-htp: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/vkd-vmsy-htp: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2021, кабинет https://meet.google.com/vkd-vmsy-htp: 11:15-12:30

11 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/vkd-vmsy-htp: 11:15-12:30

Английски език
Специализиран чужд език - английски
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Доклад 2017
Foreign Languages and the Contemporary Higher Education: Conference Proceedings VІІІ International Scientific Conference, Варна: Унив. изд. Медицински университет - Варна, 2, 2017, 411 - 416.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Доклад 2014
// Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компететност за професионални цели : Сб. докл. от XII междунар. науч. конф. Варна, 8 - 9 дек. 2014. - Варна : СТЕНО, 2014, с. 197 - 199.
Доклад 2010
Световната криза и икономческото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., Унив. изд. Наука и икономика, Т. 4, 2010, 214 - 222.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2009
Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес : Сб. докл. от кръгла маса, Унив. изд. Наука и икономика, 2009, 183 - 188.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Преглед на всички публикации