Икономически университет – Варна

ст. пр. Кръстана Иванова

ст. пр. Кръстана Иванова

ст. пр. Кръстана Иванова

1 - 230

+359 882 164 747

kristana_ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 230, https://meet.google.com/vkd-vmsy-htp: 13:00-15:00

Вторник, кабинет 230, https://meet.google.com/vkd-vmsy-htp: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

08 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/vkd-vmsy-htp: 15:15-17:00

05 апр 2022, кабинет 230: 15:15-17:00

Вид Година Публикация
Статия 2022
https://vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path%5B%5D=280, Vol 17 (2021): Vanguard Scientific Instruments in Management , 1 (17) (2021), 2022, 17, 1 - 13.
Доклад 2021
Една година образование в дигитална среда - споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта. Сборник с доклади ISBN 978-619-221-381-7 https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/issue/view/512, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/article/view/8464/7457, 2021, 39-45. ISBN 978-619-221-381-7.
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Доклад 2017
Foreign Languages and the Contemporary Higher Education: Conference Proceedings VІІІ International Scientific Conference, Варна: Унив. изд. Медицински университет - Варна, 2, 2017, 411 - 416.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Доклад 2014
// Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компететност за професионални цели : Сб. докл. от XII междунар. науч. конф. Варна, 8 - 9 дек. 2014. - Варна : СТЕНО, 2014, с. 197 - 199.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2010
Световната криза и икономческото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., Унив. изд. Наука и икономика, Т. 4, 2010, 214 - 222.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Преглед на всички публикации