Икономически университет – Варна

ст. пр. Николай Стефанов

ст. пр. Николай Стефанов

ст. пр. Николай Стефанов

каб. 1-230

0882164735

n.stefanov@ue-varna.bg

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/wbz-pytx-kgo: 15:00-17:00

Петък, кабинет https://meet.google.com/wbz-pytx-kgo: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/ydk-ogry-rzy: 15:00-17:00

11 апр 2022, кабинет https://meet.google.com/ydk-ogry-rzy: 10:00-12:00

Вид Година Публикация
Статия 2019
BDV Magazin : Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes, Sofia : Vorstand des BDV, 2019, April, 36 - 50.
Статия 2018
BDV-Magazin : Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes, Sofia : Der Vorstand des BDV, 2018, April, 16 - 27.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век , год. V, 2017, IX, 15 - 25.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, http://www.abcdar.com, год. V, брой IX , 2017, 4.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 185 - 200.
Други 2009
Варна: Наука и икономика, 2009, 68 с.
Преглед на всички публикации