Икономически университет - Варна

ас. д-р Славея Желязкова

ас. д-р Славея Желязкова

432

sjeliazkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 432: 14:45-17:00

Сряда, кабинет 432: 15:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Финансова иконометрия Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 232 У Въведение в статистиката 36
11:15 13:00 51 У Информатика 16
13:30 15:00 438 У Информатика 29
Вторник
08:15 10:00 53 У Информатика 15
10:15 13:00 H-203 У Финансова иконометрия 7
17:15 19:00 50 У Информатика 3, 4
Сряда
11:15 13:00 53 У Информатика 14
13:30 15:00 53 У Информатика 1
17:15 19:00 438 У Информатика 18
Четвъртък
11:15 13:00 437 У Информатика 7
13:30 15:00 438 У Информатика 6
15:15 17:00 438 У Информатика 9
Петък
08:15 10:00 50 У Информатика 8
11:15 13:00 437 У Информатика 30
Вид Година Публикация
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 142 - 153.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените, 2017, 2, 174 - 186.
Доклад 2017
Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения: Научно-практическа конференция, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2017, 354 - 361.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 557-561.
Доклад 2016
2nd International Conference “Innovation Challenges of the Maritime Industry: Maritime Transport, Engineering Technologies, Logistics, Tourism”, Batumi, 2016, 175-185.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2015
// Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на междунар. год. на статистиката, 3 окт. 2013. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015, с. 163 - 171.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 205 - 210.
Статия 2013
Икономика и управление = Economics and Management , Год. IX, 2013, № 1, с. 2 - 7.
Преглед на всички публикации