Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Славея Желязкова

гл. ас. д-р Славея Желязкова

гл. ас. д-р Славея Желязкова

432

sjeliazkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 432: 17:15-19:15

Петък, кабинет 432: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 437 У Информатика 4
15:15 17:00 51 У Информатика 33
17:15 19:00 51 У Информатика 31
Вторник
09:15 11:00 51 У Информатика 28
11:15 13:00 51 У Информатика 32
15:15 17:00 50 У Информатика 15
Сряда
09:15 11:00 437 У Информатика 14
11:15 13:00 51 У Информатика 29
13:30 15:00 448 У Информатика 30
Четвъртък
13:30 15:00 50 У Информатика 25
15:15 17:00 50 У Информатика 9
Петък
08:15 10:00 437 У Информатика 12
13:30 15:00 50 У Информатика 11
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022 г, Варна: Наука и икономика, 2022, 123-135., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 142 - 153.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените, 2017, 2, 174 - 186.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 557-561.
Доклад 2017
Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения: Научно-практическа конференция, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2017, 354 - 361.
Доклад 2016
2nd International Conference “Innovation Challenges of the Maritime Industry: Maritime Transport, Engineering Technologies, Logistics, Tourism”, Batumi, 2016, 175-185.
Доклад 2015
// Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на междунар. год. на статистиката, 3 окт. 2013. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015, с. 163 - 171.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Статия 2013
Socio-economic Research Bulletin : Coll. of Sci. Works, Odessa National Econ. Univ., 50, 2013, 3, 44-48.
Преглед на всички публикации