Икономически университет - Варна

ст. пр. Борислава Петрова

ст. пр. Борислава Петрова

С-16, Спортен к-с

s.u.n.r.i.s.e@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет С-16, Спортен к-с: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет С-16, Спортен к-с: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

04 ное 2020, кабинет С-16, Спортен к-с: 11:00-13:00

18 ное 2020, кабинет С-16, Спортен к-с: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Физическо възпитание Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 СК-2 У Физическо възпитание 15
13:30 15:00 СК-4 У Физическо възпитание 5
Вторник
13:30 15:00 СК-3 У Физическо възпитание 16
Сряда
13:30 15:00 СК-1 У Физическо възпитание 34
15:15 17:00 СК-1 У Физическо възпитание 30
Четвъртък
13:30 15:00 СК-3 У Физическо възпитание 17
15:15 17:00 СК-1 У Физическо възпитание 36
Вид Година Публикация
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Стено, 2013, 371-374.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 368 - 375.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Наука и икономика, 2013, 390-393.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 162 - 166.
Доклад 2011
// Год. на Техническия университет във Варна [Черноморски научен форум по проблемите на физическото възпитание и спорта : Международ. науч. конф., 2011], 1, 2011, с. 39 - 44.
Доклад 2011
// Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища : Междунар. науч. конф., 19 ноем. 2010 г. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2011 с. 184 - 191.
Доклад 2011
// Год. на Техническия университет във Варна [Черноморски научен форум по проблемите на физическото възпитание и спорта : Международ. науч. конф., 2011], 1, 2011, с. 34 - 38.
Доклад 2011
// Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища : Междунар. науч. конф., 19 ноем. 2010 г. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2011 с. 57 - 72.
Преглед на всички публикации