Икономически университет - Варна

ст. пр. Иво Лалев

ст. пр. Иво Лалев

С-16, Спортен к-с

lalev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет С-16, Спортен к-с: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет С-16, Спортен к-с: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

10 ное 2020, кабинет С-16, Спортен к-с: 11:00-13:00

17 ное 2020, кабинет С-16, Спортен к-с: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Физическо възпитание Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 13
13:30 15:00 СК-3 У Физическо възпитание 24
Вторник
09:15 11:00 СК-1 У Физическо възпитание 14
11:15 13:00 СК-2 У Физическо възпитание 33
Четвъртък
13:30 15:00 СК-4 У Физическо възпитание 8
15:15 17:00 СК-5 У Физическо възпитание 37
Петък
09:15 11:00 СК-2 У Физическо възпитание 1
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 99 - 103.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник с доклади, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2017, 317-324.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Учебно помагало 2014
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 296 с.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Наука и икономика, 2013, 390-393.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 368 - 375.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Стено, 2013, 371-374.
Преглед на всички публикации