Икономически университет – Варна

ст. пр. Иво Лалев

ст. пр. Иво Лалев

ст. пр. Иво Лалев

С-16, Спортен к-с

lalev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет С-16, Спортен к-с: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет С-16, Спортен к-с: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет https://e-learn.ue-varna.bg/mod/url/view.php?id=77466: 17:00-19:00

12 апр 2022, кабинет https://e-learn.ue-varna.bg/mod/url/view.php?id=77466: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Физическо възпитание Курс 1, СА (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СА (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 СК-1 У Физическо възпитание 3
11:15 13:00 СК-4 У Физическо възпитание 36
13:30 15:00 СК-2 У Физическо възпитание 9
Вторник
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 15
13:30 15:00 СК-5 У Физическо възпитание 23
15:15 17:00 СК-1 У Физическо възпитание 36
Сряда
09:15 11:00 СК-3 У Физическо възпитание 32
11:15 13:00 СК-3 У Физическо възпитание 7
13:30 15:00 СК-3 У Физическо възпитание 24
Четвъртък
09:15 11:00 СК-5 У Физическо възпитание 33
11:15 13:00 СК-5 У Физическо възпитание 3
15:15 17:00 СК-2 У Физическо възпитание 7
Петък
09:15 11:00 СК-2 У Физическо възпитание 9
11:15 13:00 СК-5 У Физическо възпитание 12
13:30 15:00 СК-4 У Физическо възпитание 13
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 99 - 103.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник с доклади, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2017, 317-324.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016.
Учебно помагало 2014
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 296 с.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 368 - 375.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Стено, 2013, 371-374.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 358 - 367.
Преглед на всички публикации