Икономически университет - Варна

ст. пр. д-р Димитър Димитров

ст. пр. д-р Димитър Димитров

С-16, Спортен к-с

0882164731

dd_xero@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет C-16, Спортен к-с: 09:00-11:00

Сряда, кабинет C-16, Спортен к-с: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

08 окт 2019, кабинет C-16, Спортен к-с: 09:00-11:00

12 ное 2019, кабинет C-16, Спортен к-с: 09:00-11:00

17 дек 2019, кабинет C-16, Спортен к-с: 09:00-11:00

04 мар 2020, кабинет C-16, Спортен к-с: 08:00-10:00

01 апр 2020, кабинет С-16, Спортен к-с: 08:00-10:00

27 май 2020, кабинет e-Learn -страница на дисциплината: 13:00-13:30

10 юни 2020, кабинет e-Learn -страница на дисциплината: 13:00-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Туристически ресурси Курс 3, Туризъм (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 31
13:30 15:00 СК-1 У Физическо възпитание 20
15:15 17:00 СК-2 У Физическо възпитание 21
Вид Година Публикация
Други 2019
International Book Market Service Ltd., Member of OmniScriptum Publishing Group, Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019, 1 - 81.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 99 - 103.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 91 - 98.
Доклад 2017
Туризъм. Иновации. Стратегии: Юбил. сборник, Бургас: ФЛАТ, 2017, 353 - 360.
Доклад 2017
Сборник с доклади - Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, I, 2017, 467-471.
Доклад 2017
Сборник с доклади - Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, I, 2017, 462-466.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 12 - 13 окт. 2017, Варна: Наука и икономика , 2017, 190 - 200.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Статия 2015
// Инфраструктура и комуникации, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 231 - 236.
Преглед на всички публикации