Икономически университет – Варна

ст. пр. д-р Димитър Димитров

ст. пр. д-р Димитър Димитров

ст. пр. д-р Димитър Димитров

С-16, Спортен к-с

0882164731

dd_xero@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет С-16 - Спортен комплекс: 09:00-11:00

Четвъртък, кабинет С-16 - Спортен комплекс: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет e-Learn -страница на дисциплината: 17:00-19:00

12 апр 2022, кабинет e-Learn -страница на дисциплината: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Туристически ресурси Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, СО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, СА (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, БИС (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, СО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 СК-2 У Физическо възпитание 1
13:30 15:00 СК-1 У Физическо възпитание 21, 22
15:15 17:00 СК-1 У Физическо възпитание 1, 3, 4, 9, 20, 31, 33, 37, 38
Вторник
09:15 11:00 СК-1 У Физическо възпитание 19
11:15 13:00 312 У Туристически ресурси 33
13:30 15:00 448 У Туристически ресурси 34
Сряда
09:15 11:00 СК-1 У Физическо възпитание 11
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 22
13:30 15:00 СК-1 У Физическо възпитание 20
Четвъртък
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 20
13:30 15:00 СК-2 У Физическо възпитание 35
15:15 17:00 СК-1 У Физическо възпитание 30
Петък
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 18
13:30 15:00 СК-5 У Физическо възпитание 30
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30-31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2021, 83-89.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Други 2019
International Book Market Service Ltd., Member of OmniScriptum Publishing Group, Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019, 1 - 81.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 99 - 103.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 91 - 98.
Доклад 2017
Туризъм. Иновации. Стратегии: Юбил. сборник, Бургас: ФЛАТ, 2017, 353 - 360.
Доклад 2017
Сборник с доклади - Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, I, 2017, 462-466.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 12 - 13 окт. 2017, Варна: Наука и икономика , 2017, 190 - 200.
Доклад 2017
Сборник с доклади - Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, I, 2017, 467-471.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Преглед на всички публикации