Икономически университет - Варна

ст. пр. Велислав Цеков

ст. пр. Велислав Цеков

С-16, Спортен к-с

0882164844

v_tsekov@ue-varna.bg

Автобиография

Учебни часове по програма с учебни групи по дисциплината "Физическо възпитание" и подготовка на представителните отбори по плуване, шахмат и тенис на корт.

Консултации

Понеделник, кабинет С-16: 17:00-19:00

Сряда, кабинет С-16: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Физическо възпитание Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 СК-2 У Физическо възпитание 22
Вторник
11:15 13:00 СК-4 У Физическо възпитание 32
15:15 17:00 СК-1 У Физическо възпитание 19
Сряда
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 10
13:30 15:00 СК-2 У Физическо възпитание 27
Четвъртък
11:15 13:00 СК-2 У Физическо възпитание 6
13:30 15:00 СК-2 У Физическо възпитание 23
Вид Година Публикация
Учебник 2015
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 308 с.
Доклад 2015
// Авиационна, морска и космическа медицина, 2015 - 2016, № 2 - 1, с. 14 - 18.
Учебно помагало 2014
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 296 с.
Доклад 2012
// Кинезология 2012 : Сб. трудове от IV Междунар. науч. конф., 18 и 19 окт. 2012. - В. Търново : Ай анд Би, 2012, с. 54 - 56.
Доклад 2012
// Кинезология 2012 : Сб. трудове от IV Междунар. науч. конф., 18 и 19 окт. 2012. - В. Търново : Ай анд Би, 2012, с. 237 - 240.
Статия 2011
Авиационна, морска и космическа медицина . - Варна, 2011, № 6, с. 12 - 15.
Доклад 2011
// Кинезология 2011 : Сб. трудове от III Междунар. науч. конф., 28 и 28 окт. 2011. - В. Търново : Ай анд Би, 2011, с. 244 - 245.
Доклад 2011
// Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл.от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 241 - 249.
Доклад 2008
Морски научен форум: Научно-тематично издание, Варна: ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 4, 2008, 188 - 193.
Преглед на всички публикации