Икономически университет – Варна

ст. пр. Велислав Цеков

ст. пр. Велислав Цеков

ст. пр. Велислав Цеков

С-16, Спортен к-с

0882164844

v_tsekov@ue-varna.bg

Автобиография

Учебни часове по програма с учебни групи по дисциплината "Физическо възпитание" и подготовка на представителните отбори по плуване, шахмат и тенис на корт.

Консултации

Вторник, кабинет С-16: 17:00-19:00

Сряда, кабинет С-16: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Физическо възпитание Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, СО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 СК-3 У Физическо възпитание 25
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 25
13:30 15:00 СК-4 У Физическо възпитание 26
Вторник
09:15 11:00 СК-2 У Физическо възпитание 5
11:15 13:00 СК-3 У Физическо възпитание 13
Сряда
11:15 13:00 СК-2 У Физическо възпитание 19
13:30 15:00 СК-4 У Физическо възпитание 31
Четвъртък
11:15 13:00 СК-4 У Физическо възпитание 18
13:30 15:00 СК-4 У Физическо възпитание 21
Петък
13:30 15:00 СК-2 У Физическо възпитание 21
15:15 17:00 СК-1 У Физическо възпитание 22
Вид Година Публикация
Учебник 2015
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 308 с.
Доклад 2015
// Авиационна, морска и космическа медицина, 2015 - 2016, № 2 - 1, с. 14 - 18.
Учебно помагало 2014
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 296 с.
Доклад 2012
// Кинезология 2012 : Сб. трудове от IV Междунар. науч. конф., 18 и 19 окт. 2012. - В. Търново : Ай анд Би, 2012, с. 237 - 240.
Доклад 2012
// Кинезология 2012 : Сб. трудове от IV Междунар. науч. конф., 18 и 19 окт. 2012. - В. Търново : Ай анд Би, 2012, с. 54 - 56.
Доклад 2011
// Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл.от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 241 - 249.
Доклад 2011
// Кинезология 2011 : Сб. трудове от III Междунар. науч. конф., 28 и 28 окт. 2011. - В. Търново : Ай анд Би, 2011, с. 244 - 245.
Статия 2011
Авиационна, морска и космическа медицина . - Варна, 2011, № 6, с. 12 - 15.
Доклад 2008
Морски научен форум: Научно-тематично издание, Варна: ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 4, 2008, 188 - 193.
Преглед на всички публикации