Икономически университет – Варна

Мениджмънт на хотели и ресторанти

ОКС: Професионален бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение, Задочно обучение

Брой семестри: 6

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Начална година: 2019

Обучението в специалността дава професионални знания и умения  за изпълнение и управление на дейности в хотели и други места за настаняване, в заведения за хранене и развлечение, в туристически комплекси и селища, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма, за управленски позиции във фирми с дейност хотелиерство, ресторантьорство, развлечения, туристически пътувания и др., за ръководство на екипи в туристическата индустрия

СПЕЦИАЛНИ  ДИСЦИПЛИНИ:

 • Кулинарна продукция и безопасност на храните
 • Ресторантьорство
 • Технология на обслужване в ресторанта
 • Хотелиерство
 • Технология на обслужване в хотела
 • Технология на обслужване в бара
 • Първи чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Втори чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Кетъринг и специални събития
 • Сомелиерство

ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Учебна практика в базов обект /ресторант/
 • Учебна практика в базов обект /хотел/
 • Учебна практика в базов обект /бар/
 • Дигитални технологии в хотели и ресторанти
 • Грижа за клиента

Реализация след завършване на специалността:

 • управител на  хотел, къща за гости, мотел, къмпинг, ваканционно селище, апарт-хотел, детски и ученически лагери и комплекси и други видове места за настаняване;
 • управител на ресторант, бистро, снек-бар, кафе-бар, дневен, нощен бар и други видове заведения за хранене и развлечение, вкл. като част от верига или група от такива в определен район;
 • фронт-офис мениджър в хотел,
 • мениджър екип в атракционни обекти и тематични паркове, във фирми за обслужване на клиенти, на звена в  хотел;
 • мениджър в сектор обслужване на клиентите на круизен кораб и други транспортни средства;
 • мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи
 • бизнес-секретар, вкл. в институции и неправителствени организации в сферата на туризма и др.
 • офис-мениджър и специалист във фирми за недвижима собственост;

Бизнес партньори:

 • Хотел „Интернационал“, Златни пясъци
 • Верига заведения Happy
 • „Lagard“ Варна
 • БОРД ЕООД х-л „Капитол“

Програмата е акредитирана от НАОА за период 2018-2024 г. с оценка 9.71

Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на хотели и ресторанти“ се осъществява в сътрудничество с Варненската асоциация на ресторанти и хотели и Варненска туристическа камара

За допълнителна информация: www.ct-varna.com

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб. 3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722
https://www.facebook.com/groups/71229177891/

Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма 1 5 Изпит 150 105 45
Бизнес-информационни технологии 2 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Бизнес комуникации
 • Специализирани видове туризъм
3 5 Изпит 150 105 45
Маркетинг в туризма 4 5 Изпит 150 105 45
Счетоводство на туристическото предриятие 5 5 Изпит 150 105 45
Управление на туризма 5 5 Изпит 150 105 45
Право в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Управление на човешките ресурси в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Общо за Фундаментални 40 1200 840 360
Специални
Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето 1 7 Изпит 210 120 90
Ресторантьорство 1 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1) 1 5 Текуща оценка 150 90 60
Избираеми дисциплини (1) 1 9 Текуща оценка 270 180 90
Технология на обслужване в ресторанта 2 7 Изпит 210 135 75
Стокознание 2 3 Изпит 90 60 30
Физическо възпитание и спорт 2 2 Текуща оценка 60 0 60
Избираеми дисциплини (1) 2 5 Текуща оценка 150 105 45
Избираеми дисциплини (1) 2 9 Изпит 270 180 90
Технология на обслужване в хотела 3 5 Изпит 150 120 30
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1) 3 8 Текуща оценка 240 150 90
Анимация в туризма 4 3 Изпит 90 45 45
Хотелиерство 4 3 Изпит 90 45 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Интеркултурна комуникация
 • Бит, традиции и кулинарно изкуство
 • Сомелиерство
 • Маркетингови комуникации в туризма
 • Индустрия на свободното време
4 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1) 4 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1) 4 8 Текуща оценка 240 150 90
Технология на обслужване в бара 5 4 Изпит 120 75 45
Избираеми дисциплини (1) 5 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1) 5 4 Текуща оценка 120 60 60
Избираеми дисциплини (1) 6 3 Текуща оценка 90 60 30
Избираеми дисциплини (1) 6 3 Текуща оценка 90 30 60
Общо за Специални 111 3330 2070 1260
Практически
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 3 3 Текуща оценка 75 60 15
Учебна практика в базов обект /хотел/ 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Информационни системи в хотела и ресторанта 5 2 Изпит 60 45 15
Учебна практика в базов обект /бар/ 6 3 Текуща оценка 90 60 30
Грижа за клиента 6 2 Изпит 60 45 15
Общо за Практически 19 555 390 165
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 2 3 Текуща оценка 0 0 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 4 2 Текуща оценка 0 0 0
Общо за Практическо обучение 5 0 0 0
Дипломиране
Държавен изпит - първи чужд език 6 2 Изпит 0 0 0
Държавен изпит - втори чужд език 6 2 Изпит 0 0 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 0 0 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 0 0 0
Общо за Дипломиране 10 0 0 0
Общо за целия курс на обучение 185 5085 3300 1785