Икономически университет – Варна

Преподаватели и служители (2) Страници (7)

доц. д-р Радан Мирянов

Катедра 'Статистика и прил. математика'

доц. д-р Радан Мирянов

Катедра 'Статистика и прил. математика'

+359 882 164 640

miryanov@ue-varna.bg

доц. д-р Радан Мирянов

Академично ръководство » Заместник-ректор по интернационализация

доц. д-р Радан Мирянов

Академично ръководство » Заместник-ректор по интернационализация

201

miryanov@ue-varna.bg

Начало > За нас > Структура > Управление > Академично ръководство

Начало > За нас > Структура > Управление > Академичен съвет

Начало > Научна дейност > Научни проекти > Архив проекти в предходни години

Начало > Международна дейност > Мобилност > Еразъм+ > Моят Еразъм+

Начало > За нас > Факултети и катедри > Стопански факултет > Катедра "Аграрна икономика" > Научна дейност > Юбилейна научно-практическа конференция

Начало > Научна дейност > Конкурси по ЗРАСРБ > Присъдени научни степени и академични длъжности

Начало > За нас > Факултети и катедри > Факултет "Информатика"