Икономически университет – Варна

Срокове

  • Подаване на заявка за участие чрез онлайн регистрация в уебсайта на кръглата маса - 30.09.2021 г.
  • Изпращане на доклада, електронно на имейл college_conference@ue-varna.bg - 15.10.2021 г.
  • Получаване на потвърждение за приемане на докладите - 20.10.2021 г.
  • Провеждане на кръглата маса в ИУ-Варна и онлайн - 12.11.2021 г. /петък/