Икономически университет - Варна

Зали за свободен достъп и Wi-Fi

Студентите от ИУ-Варна могат да използват компютри с достъп до Интернет от 08:30 до 16:30 часа в зала H-213. В случай, че залата е заключена, може да се обърнете към служителите в каб. H-204.

На територията на Икономически университет – Варна са инсталирани 35 Wi-Fi точки (по приложената схема), както и  20 на територията на Втори Корпус, за осъществяване на безжична връзка към Интернет.

Антените са от най-ново поколение с поддръжка на AC стандарт.

Името на мрежата е UE-VARNA , мрежата е отворена и достъпна на територията на университета.

Политиката на използване на Wi-Fi в Икономически университет – Варна е следната:

Студенти бакалаври:
Достъп до връзката от 7:30 до 20:00 часа. Максимален трафик на седмица 1500 MB.

Студенти магистри:
Достъп до връзката от 7:30 до 20:00 часа. Максимален трафик на седмица 2000 MB.

Докторанти и преподаватели:
Достъп до връзката от 7:30 до 20:00 часа. Максимален трафик на седмица 3000 MB.