Икономически университет - Варна

Обявени конкурси

Актуално!:

Във връзка с обявения конкурс за редовен прием на докторанти, отдел НИДД представя следната информация:

През месец ферурари ще се проведат заседания на факултетните съвети за зачисляване на класираните от катедрите докторанти. Списък на успешно издържалите конкурса, можете да наметите тук.

В края на на месец януари, всички класирани и предложени за зачисляване докторанти ще бъдат уведомени по електронната поща за стъпките, които следва да предпиемат.

Отдел НИДД Ви пожелава Весели празници!

 

 

Информация за предстоящи конкурси за прием на докторанти, държавна поръчка, ще бъде публикувана през февруари - март 2020 г.