Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

П Р Е О Б Я В Я В А:

конкурс за прием на докторанти 

за учебната 2022/2023 г. по следните докторски програми:

 

На основание РМС №363/01.06.2022 г., ДВ бр.14/10.02.2023 г.

Професионално направление

Докторска програма

Държавна поръчка

Ред.

Зад.

1.

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

 

2.

3.8. Икономика

Финанси

2

1

3.

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

 

4.

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

3

1

5.

3.8. Икономика

Маркетинг

2

 

6.

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

2

 

7.

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

 

8.

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

1

 

9.

3.8. Икономика

Стокознание

1

 

10.

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

1

 

11.

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

 

12.

4.6.Информатика и компютърни науки

Информатика

2

 

 

 

ОБЩО:

19

2

 

Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник.

Конкурсните изпити по специалността и чужд език ще се проведат през месец юни 2023 г.

Необходими документи за кандидатстване тук: https://www.ue-varna.bg/bg/p/8285/doktorantura/neobhodimi-dokumenti

Успешна подготовка!

 

 

Отдел НИДД