Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 

Уважаеми кандидат-докторанти,

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на теритoрията на Република България и предвидените за 14 и 16 декември 2020 г. кандидат - докторантски изпити са отменени.Ще бъдат проведени присъствено след отменяне на въведените със заповед на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки.

Очаквайте информация относно датите на провеждане на изпитите в началото на м. февруари 2021 г. 

 

 

Всички останали условия за провеждане на изпита, критерии и процедури се запазват същите.

Всички подали документи и допуснати до участие в настоящия конкурс ще бъдат уведомени своевременно по ел.поща за провеждането му.

 

 

отдел „Научноизследователска дейност и докторантура”,

 каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, e.kirecheva@ue–varna.bg.