Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 

На вниманието на кандидатите в конкурса за докторанти към Икономически университет - Варна.

Представяме информация с резултатите от проведения конкурс за прием на докторанти за учебната 2020/2021 г. 

 

Кандидат-докторанти преобявен прием юни 2021 г. (ПМС 332/14.05.2020 г., ДВ бр. 20/09.03.2021г.)          РЕЗУЛТАТИ
Вх. номер Кандидат Докторска програма Оценка от изпит по специалността Език Оценка по чужд език
1 Андриан Стойков Индустриален бизнес 3,75 английски не допуснат
2 Младен Стоянов Икономика и управление (търговия) 4,00 английски не допуснат
3 Десислава Кайрякова Маркетинг 3,25 английски не допуснат
4 Валентина Бинева Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 4,75 английски 4,75
5 Цветелина Николова Маркетинг 3,00 английски не допуснат
6 Севги Сеид Икономика и управление (туризъм) 4,50 английски 4,50
7 Мира Неделчева Маркетинг 4,00 английски не допуснат
8 Деан Василев Приложение на изчислителната техника в икономиката не се явил английски не допуснат
9 Йордан Йорданов Информатика 5,25 английски 5,00
10 Евангелос Кацикудис Финанси 3,75 английски не допуснат
11 Ивелина Иванова - Кадири Маркетинг 5,00 английски 5,75
12 Даниела Добрева Икономика и управление (туризъм) не се явил английски не допуснат
13 Гергана Калоянова Световно стопанство и международни икономически отношения 5,25 немски 6,00
14 Христина Георгиева Маркетинг 5,00 английски 5,25
15 Юлий Калканов Статистика и демография 3,00 английски не допуснат
16 Николай Николов Икономика и управление (туризъм) 3,50 английски не допуснат

 

Класирините кандидати, по решение на ФС ще бъдат зачислени през м. Септември 2021 г. Очаквайте допълнителна информация от отдел НИДД през м.Август 2021 г. 

Предстои обявявяне на конкурс за прием на докторанти за академичната 2021/2022 г. Допълнителна информация ще бъде публикувана през м. Септември 2021 г.

 

За допълнитена информация -  телефон: 052 830 - 813; e-mail: doktoranti@ue-varna.bg; e.kirecheva@ue-varna.bg.