Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

       Уважаеми кандидат докторанти,

Предстоящите изпити  от преобявения конкурс за прием на докторанти на основание РМС №363/01.06.2022 г., ДВ бр.14/10.02.2023 г. ще се проведат както следва:

 

1. Конкурсни изпити по специалността - 06.06.2023 г., от 08:30 часа, в зала 320 (за всички докторски програми);

 

2. Изпити по чужди езици:

    - Английски език ( I комисия ) - 09.06.2023 г., от 12:30 часа, в зала 322;

    - Английски език (II комисия ) - 09.06.2023 г., от 12:30 часа, в зала 322;

    - Немски език - 09.06.2023 г., от 08:30 часа, от 08: 30 часа, в зала Н - 204;

    - Руски език - 09. 06. 2023 г., от 10:30 часа, в зала Н - 204;

    - Френски език - 09. 06. 2023 г., от 10:00 часа, в зала 322.

 

След успешно взет изпит по специалността следва да бъде заплатена такса за явяване на изпит по чужд език. Това може да бъде направено на касата в университета, в каб. 231 - ФСО или по електронен път на

следната банкова сметка:  УниКредит Булбанк АД
 IBAN: BG59UNCR70003125161789
 BIC: UNCRBGSF
 Титуляр: Икономически университет - Варна
 Основание: явяване на изпит по чужд език
 /имена/

 

Бележка за заплатената такса следва да бъде предоставена в отдел НИДД или изпратена по електронен път на следния имейл: doktoranti@ue-varna.bg.