Икономически университет - Варна

Обявени конкурси

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

 

На основание Решение на Академичния съвет и Решение на Министерски съвет

№ 332/14.05.2020 г.

 

ОБЯВЯВА

конкурси за прием на докторанти

за учебната 2020/2021 г. по следните докторски програми:

 

Професионално направление

Докторска програма

Държавна поръчка

Ред.

Зад.

1

3.7. Администрация и управление

Социално управление

3

 

2

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

 

3

3.8. Икономика

Финанси

3

 

4

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

 

5

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

4

 

6

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

2

 

7

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

2

 

8

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

 

9

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

2

 

10

3.8. Икономика

Стокознание

1

 

11

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

1

 

12

3.8. Икономика

Маркетинг

3

 

13

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

2

 

14

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

 

15

3.9. Туризъм

Икономика и управление /туризъм/

4

 

16

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика

3

 

 

 

ОБЩО:

37

 

 

Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от публикуване в Държавен вестник. Конкурсът е публикуван в Държавен вестник в бр.77/01.09.2020 г.

 

Необходими документи за участие в конкурса може да изтеглите от тук. (Необходими документи)

 

 

За  информация - отдел „Научноизследователска дейност и докторантура”,

ИУ-Варна, Основна сграда, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, e.kirecheva@ue–varna.bg.