Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

На вниманието на кандидат-докторантите в прием 2022/2023 уч. година (обявен в ДВ., бр. 71/02.09.2022 г.)

Резултати от проведен кандидат-докторантски конкурс по редовен прием декември 2022 г. (ПМС 363/01.06.2022 г., ДВ бр. 71/02.09.2022 г.) 
Вх. номер Кандидат Докторска програма Оценка от изпит по специалността Език Оценка по чужд език
1 Атанас Иванов Икономика и управление (строителство и недвижима собственост 5,50 руски 4,50
2 Теодора Димитрова Социално управление 3,50 английски недопуснат
3 Елена Косева Икономика и управление (туризъм) не се явил английски недопуснат
4 Тинка Динева Оптимално управление на иконмическите системи 5,50 руски 5,50
5 Радостина Николова Икономика и управление (туризъм) 4,50 английски 5,00
6 Петър Иванов Маркетинг не се явил английски недопуснат
7 Ивайло Димитров Информатика 4,75 английски 6,00
8 Мария Доганова Икономика и управление (туризъм) 4,00 английски недопуснат
9 Симеон  Владков Информатика 5,00 английски 6,00
10 Мариана Личева Социално управление 5,25 английски 5,00
11 Гергана Касабова Приложение на изчислителната техника в икономиката 5,00 английски 4,75
12 Мария Стоянова Финанси 2,00 английски недопуснат
13 Веселин Василев Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) 4,50 немски 5,00
14 Антоанета Димитрова Социално управление 3,25 английски недопуснат
15 Илиана Момчева Индустриален бизнес 3,00 английски недопуснат
16 Цветелина Николова Маркетинг не се явил английски недопуснат
17 Анета Неделчева Информатика 4,00 английски недопуснат
18 Петя Витанова Икономика и управление (търговия) 4,00 английски недопуснат
19 Йорданка Николова Социално управление 3,50 немски недопуснат
20 Катерина Петрова Икономика и управление (туризъм) 4,00 английски недопуснат
21 Десислава Кайрякова Маркетинг не се явил английски недопуснат
22 Биляна Неделчева Икономика и управление (туризъм) 5,00 английски 5,50

 

Успешно издържалите кандидати ще бъдат зачислени по решение на съответните факултетни съвети, считано от 01.02.2023 г.

В средата на м. януари 2023 г. всички те ще получат електронно писмо от отдел НИДД с информация за зачисляването им, дейности, които да извършат и други детайли по предстоящия старт на обучението им в докторантура.

Отдел НИДД