Икономически университет - Варна

Обявени конкурси

Приключи срокът за подаване на документи за обявения в ДВ, бр.19/06.03.2020г.). конкурс за прием на докторанти в Икономически университет - Варна

Конкурсните изпити по този конкурс ще се проведат както следва:

I. Конкурсен изпит по специалността - 15 юни 2020 г. (понеделник), начало: 09:00 ч. в ИУ- Варна, Основна сграда, зала 323.

II. Конкурсен изпит по чужд език (според избрания при кандидатстването): 

1. Английски език: 17 юни 2020 г. (сряда), начало: 11:00 ч. в ИУ- Варна, Основна сграда, зала 323.

2. Руски език: 17 юни 2020 г. (сряда), начало: 09:30 ч. в ИУ- Варна, Основна сграда, зала 322.

Всички кандидати, заявили участие са получили уведомителни писма с тематични програми, критерии за оценка, както и указания за изпитите по чужд език. Изпитът ще е присъствен, писмен, с продължителност от 3 часа. Кандидатите се явяват в залата 5 минути по-рано, пишат на преодоставени от университета листи. Кандидатите, успешно издържали изпита (с оценка най-малко 4,50), следва да заплатят таксата си за изпита по чужд език и да представят в отдел НИДД документ за плащане преди езиковия изпит.

Важно! В университета ще бъдат допускани лица само с лични предпазни средства (маски).

Комисиите за провеждане на изпитите може да видите в заповед РД-06-11863/22.05.2020 г.

 

За информация - отдел „Научноизследователска дейност и докторантура”, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, e.kirecheva@ue–varna.bg., nidd@ue-varna.bg