Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 

На вниманието на кандидатите в конкурса за докторанти към Икономически университет - Варна.

Кандидат-докторантските изпити ще се проведат както следва:

1) Изпит по специалността (според докторската програма) - 15 юни / вторник/ 2021 г. Основан сграда на ИУ-Варна, зала 323.

2) Изпит по чужд език:

- английски език: 17 юни 2021 г. (четвъртък), 13:00ч., зала 323;

- френски език: 17 юни 2021 г. (четвъртък), 10:00 ч., зала 322;

- немски език: 17 юни 2021 г. (четвъртък), 09:00ч., зала 323;

- руски език: 17 юни 2021 г. (четвъртък), 11:00 ч., зала 323.

 

---

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА на основание Решение на Министерски съвет № 332/14.05.2020 г., заповед № РД-14-3021/29.10.2020 г. 

П Р Е О Б Я В Я В А  конкурс за прием на докторанти за учебната 2020/2021 г. по следните докторски програми:

№ 

 

Професионално направление

 

Докторска програма

 

Държавна поръчка

Ред.

Зад.

1.

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

 

2.

3.8. Икономика

Финанси

3

 

3.

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

3

 

4.

3.8. Икономика

Икономика и управление (търговия)

1

 

5.

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

 

6.

3.8. Икономика

Стокознание

1

 

7.

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

1

 

8.

3.8. Икономика

Маркетинг

1

 

9.

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

2

 

10.

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

 

11.

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

2

 

12.

3.9. Туризъм

Икономика и управление (туризъм)

2

 

13.

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика

1

 

         
 

 

ОБЩО:

21

 


Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 20/09.03.2021 г. Срок за подаване на документи -2 месеца от датата на  публикуване в Държавен вестник. 

За допълнитена информация -  телефон: 052 830 - 813; e-mail: doktoranti@ue-varna.bg; e.kirecheva@ue-varna.bg.