Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

На вниманието на кандидат-докторантите в прием 2022/2023 уч. година

Конкурсният изпит по кандидат-докторантски конкурс, обявен в ДВ., бр. 71/02.09.2022 г. ще се проведе както следва:

 

I. Конкурсен изпит по специалността:

За всички докторски програми: 12 декември 2022 г., зала 320. Начало: 08:30 ч. Продължителност: 3 астр. часа.

Всички кандидати са получили уведомителни писма с информация за изпита, тематични програмии критерии за оценка.

При успешно издържан изпит по специалността, кандидатите заплащат таксата си за явяване на втория изпит от конкурса - изпитът по чужд език и предоставят копие от платежния документ в отдел НИДД.

 

 

II. Конкурсен изпит по чужд език:

- Руски език: 14 декември 2022 г., от 10:00 часа, в зала 116.

- Английски език: 14 декември 2022 г., от 13:00 часа, в зала 116.

- Френски език: 14 декември 2022 г., от 9:00 часа, в зала 322.

- Немски език: 14 декември 2022 г., от 08:30 часа, в зала 116.