Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

Резултати от проведен кандидат-докторантски конкурс по преобявен прием юни 2022 г.

(ПМС 437/02.06.2021 г., ДВ бр. 68/17.08.2021 г.) 

Вх. номер Кандидат Докторска програма Оценка от изпит по специалността Език Оценка по чужд език
1 Ваня Христова Политическа икономия (Обща икономическа теория) 5,00 английски  6,00
2 Михаела Тодорова Политическа икономия (Обща икономическа теория) 5,25 английски  4,50
3 Биляна Неделчева Икономика и управление (туризъм) не явил се английски  -
4 Радост Кралева СО, контрол и анализ на стопанската дейност 5,25 английски  4,75
5 Галина Николова Оптимално управление на икономическите системи 5,50 английски  4,75
6 Милчо Василков Икономика и управление (търговия) 3,25 английски  -
7 Мартин Николов СО, контрол и анализ на стопанската дейност 4,75 немски 6,00
8 Йордан Атанасов Икономика и управление (търговия) 5,25 английски  5,25
9 Деан Василев Приложение на изчислителната техника в икономиката 4,50 английски  4,00
10 Пламен Пенев Аграрен бизнес 5,25 английски  5,25
11 Валентин Христов СО, контрол и анализ на стопанската дейност не явил се руски -
12 Пламен Кацаров Икономика и управление (туризъм) не явил се немски -
13 Гергана Петрова Финанси 5,00 английски 4,75
14 Юлий Калканов Статистика и демография не явил се английски -
 
Успешно издържалите конкурса ще бъдат зачислени в докторантура през м. септември 2022 г. Информация относно предстоящи дейности като докторанти, ще получите по електронна поща през м. август 2022 г.
 
 
Очаквайте обявяване на нов конкурс за прием на докторанти за уч. 22/23 г. в края на м. септември 2022 г.