Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 

На вниманието на кандидат-докторантите по докторски програми в Икономиески университет - Варна, представяме Ви резултати от проведените на 17-19 февруари 2021 г. изпити в кандидат-докторантския конкурс към Икономически унiверситет - Варна.

Кандидат-докторанти редовен прием февруари 2021 г. (ПМС 332/14.05.2020 г., ДВ бр. 77/01.09.2020г.)

РЕЗУЛТАТИ

Вх. номер Кандидат Докторска програма Оценка от изпит по специалността Оценка по чужд език
1 Божидар Панайотов Панайотов Маркетинг 4.75 6.00
2 Татяна Иванова Димитрова Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 5.25 5.50
3 Андриан Неделчев Стойков Индустриален бизнес 3.75  
4 Станка Георгиева Базелкова Индустриален бизнес неявил се  
5 Недко Младенов Митев Аграрен бизнес 4.25  
6 Мартин Валентинов Димитров Индустриален бизнес неявил се  
7 Славка Цветанова Стаменова Информатика 4.75 5.75
8 Георги Величков Карагеоргиев Икономика и управление (туризъм) 4.25  
9 Виктория Димитрова Михайлова - Атанасова Социално управление 4.75 4.75
10 Станислава Жекова Касикова Социално управление 3.00  
11 Николина Миланова Стаматова Приложение на изчислителната техника в икономиката 5.25 6.00
12 Тихомир Василев Патарински Икономика и управление (туризъм) 5.50 6.00
13 Георги Веселинов Караиванов Икономика и управление (туризъм) 3.00  
14 Хошгюлер Шинасиева Алиева-Чете Социално управление 5.00 6.00
15 Виктория Петрова Петрова Социално управление 3.00  
16 Едуард Емилов Радев Финанси неявил се  
17 Джейлян Айхан Мехмед Социално управление неявил се  
18 Мира Русанова Неделчева Маркетинг 3.75  
19 Десислава Павлова Павлова Социално управление 4.75 5.25
20 Александър Деянов Йорданов Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) 5.00 5.50
21 Нели Атанасова Димитрова Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) 4.50 4.50
22 Никол Цветелинова Крумова Маркетинг 3.00  
23 Тонина Величкова Янева Икономика и управление (търговия) 5.25 4.75
24 Бетина Роберт Митилиян - Неделчева Аграрен бизнес неявил се  
25 Николай Стефков Николов Икономика и управление (туризъм) 3.00  
26 Кремена Кирилова Ангелова Финанси неявил се  
27 Илияна Минкова Кирова Приложение на изчислителната техника в икономиката 2.50  
28 Кирил Стоянов Стоянов Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) 3.50  
29 Десислава Друмева Димитрова Икономика и управление (туризъм) 5.00 5.00
30 Даниела Йорданова Добрева Икономика и управление (туризъм) неявил се  
31 Атанас Петров Влаев Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) неявил се  
32 Анна Викторовна Уилсън Икономика и управление (туризъм) 4.00  
33. Юлиян Валентинов Господинов Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност неявил се  
34 Иван Евгениев Михайлов Информатика 4.50 4.00
35 Светлана Дякова Мезева Социално управление 2.00  
36 Деан Гочев Василев Приложение на изчислителната техника в икономиката 4.00  
37 Елица Емилова Михайлова Икономика и управление (туризъм) 3.00  
38 Станимир Кръстев Димитров Световно стопанство и международни икономически отношения 4.00  
39 Росалина Цветалинова Русева Маркетинг 4.75 4
40 Веселина Божидарова Михайлова Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност неявил се  

 

Успешно издържалите и двата изпита и класирани от катедрите ще бъдат зачислени в редовна докторантура към Икономически университет - Варна, считано от 01.03.2021 г. На всички е изпратен мейл с информация за необходимите дейности при зачисляване

 

 

отдел „Научноизследователска дейност и докторантура”,

 каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, e.kirecheva@ue–varna.bg, nidd@ue-varna.bg