Икономически университет – Варна

Работа в регистратура за класифицирана информация

Със свое Решение № 93‑I от 18.11.2021 Държавната комисия по сигурността на информацията определи Икономически университет-Варна за обучаваща организация в областта на защитата на класифицираната информация за срок от 1 (една) година.

Икономически университет-Варна предлага краткосрочен курс за РАБОТА В РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ . Курсът ще се проведе от 7 до 8 април 2022 г. и има за цел да даде на обучаемите необходимите знания за заемане на длъжности в РКИ.

Курсът ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки и изисквания.

Участниците в курса трябва да са преминали първоначално обучение за работа с класифицирана информация и нейната защита.

При успешно завършване на курса на обучаемите се издава Удостоверение за преминато обучение, , което се признава за валидно от контролиращите органи.

Такса за провеждане на курса – 200 лв.

 Заявление за записване