Икономически университет – Варна

Контакти ЦПО

За справки и записване, моля, обръщайте се към г-жа Мариана Гегова.

Мариана Гегова

Мариана Гегова

Инспектор ЦПО

214

052 303265

lifelonglearning@ue-varna.bg