Икономически университет – Варна

Контакти ЦПО

За справки и записване, моля, обръщайте се към г-жа Мариана Гегова.

Мариана Гегова

Мариана Гегова

Мариана Гегова

Инспектор ЦПО

раб. време 08:00 - 16:30 ч., каб. 209

0884 699 393

0882164859

lifelonglearning@ue-varna.bg